logo

 • b3

  b3

 • b1

  b1

 • b4

  b4

 • b2

  b2

Kilka słów wstępu

FUNDACJA FASTRYGA wspiera osoby - dorosłych i dzieci - z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi (m. in. z zespołem FASD). 
Choć do urazu doszło jeszcze przed narodzeniem, to skutki są nierzadko widoczne przez całe życie. Pomagamy uporać się z tymi skutkami i zacząć żyć bez obciążeń.
Staramy się pomagać zgodnie z zasadą: 

"Kto nie żyje nigdy

tu i teraz,

ten nie żyje nigdy.

Co wybierasz?"

 
NAZWA FUNDACJI FASTRYGA ma potrójne znaczenie:
 
 FAStryga - bo FAS ( Płodowy Zespół Alkoholowy);
 FAStryga - bo to oznacza scalać z kawałków mózg (jest to obraz mózgu, którego części utraciły kontakt ze sobą);
 FAStryga - bo to oznacza łączyć rodzinę, która się rozpada ("Ratujcie, jesteśmy w rozsypce!"- słyszymy często...).
 
 

Ostatnio na stronie...

 • Warsztaty

  Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe:

  Uzależnienia behawioralne wśród młodzieży.

  Praca z osobami uzależnionymi

  od korzystania z komputera, Internetu i gier.

  Szkolenie jest realizowane w formie warsztatu.

  Główne wątki tematyczne:

  1. Potrzeby rozwojowe dziecka - kontekst rodzinny i środowiskowy
  2. Komputer i internet jako zjawiska o potencjale uzależniającym
  3. Uzależnienia behawioralne (czynnościowe) - mechanizm szybkiej nagrody
  4. Kiedy pojawia się uzależnienie - rozwój emocjonalny dziecka a kontakt z internetem i komputerem
  5. Komputer, internet, gry a wychowanie - postawy rodzicielskie jako czynnik profilaktyczny i terapeutyczny.

  Metody i techniki pracy:

  Wykład interaktywny, praca w małych grupach, dyskusja w grupie

  Odbiorcy: rodzice, pracownicy socjalni, wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych
  Prowadzący: Marcin Ziemniewicz, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień PARPA.
  Termin: 24 lutego 2017 r. w godz. 9.00-12.00
  Miejsce: Ośrodek Fastryga, ul. Hołdunowska 70A, 43-143 Lędziny
  Koszt: 100zł
  Formularz zgłoszeniowy:
  https://goo.gl/forms/NpMWoHfSdpre0Osh1

   
 • 2-dniowe seminarium z seksuologiem, doktorem W. Sokolukiem

   
 • Fastryga 2017

   

  Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem: medycznym lub humanistycznym (psychologicznym,
  pedagogicznym, socjologicznym). Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie osób z innym wykształceniem oraz
  doświadczeniem w pracy z dziećmi- mogą one otrzymać rekomendację do pracy edukatora.

  Wymogi:

  • kreatywność
  • gotowość do pracy nad sobą i współpracy w zespole
  • wypełnienie ankiety zgłoszeniowej(dostępna pod adresem:formularz)

  Absolwent kursu zdobędzie:

  • aktualną wiedzę o FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), diagnostyki 
   Kwestionariuszem Waszyngtońskim i innych zaburzeniach rozwojowych, skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania;
  • wiedzę na temat rozwoju wg koncepcji Erika H. Ericksona; podstawy wiedzy o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży;
  • podstawy neurofizjologii;
  • podstawy wiedzy o integracji sensorycznej w oparciu o teorię A. Jean Ayers;
  • podstawy wiedzy o odruchach w oparciu o koncepcję Sally Goddard-Blythe
  • podstawy rozwoju emocjonalnego w ujęciu psychoneurobiologicznym i oraz psychodynamicznym;
  • wiedzę na temat skutków traumy i metod terapii traumy w oparciu o pracę z ciałem
   (metoda Somatic Experiencing – Doświadczenie Somatyczne);
  • podstawy wiedzy na temat mechanizmów i typów (zachowań sprawców) przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej
   w rodzinie;
  • podstawy grupowej pomocy psychologicznej;
  • umiejętność przeprowadzenia wstępnej diagnozy zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem
   (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD) oraz różnicowania w kontekście specyfiki rodzin zastępczych, adopcyjnych,
   rodzinnych domów dziecka;
  • ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii wg profilu neurorozwojowego;
  • umiejętność rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka;
  • samodzielność w prowadzeniu warsztatów;
  • wskazanie skutecznej metody i kierunku pracy/pomocy;
  • rozpoznawanie etapów procesów grupowych;
  • rozpoznawanie własnych zasobów, umiejętności pracy z drugim człowiekiem;
  • możliwość rozwoju osobistego w czasie trwania kursu;
  • rozpoznawanie symptomów odrzucenia w różnych formach odrzucenia i jego konsekwencji dla rozwoju;
   skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania, międzypokoleniowej transmisji przywiązania
  • umiejętność planowania wraz z rodzicem bezpiecznego domu, z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i zastępczych.

  Informacje ogólne:

  Koszty:

  • całkowity koszt: 4 320 zł 
  • 8 zjazdów ― 3120 zł
  • 1 zjazd 16 godz.dyd. - 390 zł (płatne na 7 dni przed każdym zjazdem lub według indywidualnych ustaleń z kierownikiem kursu)

  Praktyki letnie:

  • Koszt 1200 zł (praktyki są obowiązkowe, wyjazd 4 dniowy w lipcu 2017r. w ośrodku Inwest Smardzewice
  • Koszt ten nie obejmuje opłaty za pobyt w ośrodku, która wynosi ok. 400 zł).

  Zjazdy:

  • Dwudniowe, nie zapewniamy noclegu i wyżywienia;
  • Istnieje możliwość noclegu w Ośrodku Fastryga w Lędzinach lub siedzibie Fundacji za dodatkową opłatą (30 zł);
  • W trakcie szkolenia dostępne będą napoje i przekąski;
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe;
  • Kurs rozpoczyna się treningiem interpersonalnym;
  • Po ukończeniu 1 roku istnieje możliwość kontynuowania kursu w grupie superwizyjnej;
  • Do ukończenia kursu konieczne jest zaliczenie w formie pisemnej: projektu warsztatu edukacyjnego oraz opisu przypadku
   i zaliczenie w formie ustnej;
  • Absolwenci, w zależności od poziomu ukończenia kursu (edukator, instruktor, terapeuta programu) otrzymują stosowne
   zaświadczenia.

  Terminy i adresy:

  • Rozpoczęcie kurs planowane jest na styczeń- luty 2017r. po zebraniu grupy;
  • Kurs w roku 2017 r. będzie prowadzony w Lędzinach w Ośrodku FASTRYGA, ul. Hołdunowska 70 oraz 
   w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu.

  Organizatorzy i współpracownicy:

  • Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Klecka
  • Fundacja FASTRYGA
  • Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa O/Śląski, Lędziny
  • Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań

   

  Prowadzący:

  dr n. med. Małgorzata Klecka - doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca, wcześniej Akademii Medycznej w Katowicach Wydz. Pielęgniarstwa). Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing – na II etapie szkolenia). Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci (w tym programu „Fastryga" - specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS (zespół zaburzeń występujących u dzieci, które zetknęły się z alkoholem w życiu płodowym). Wraz z mężem powołała do życia współkieruje dwiema organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Zastępczego  Rodzicielstwa Oddział Śląski oraz Fundacją Fastryga, której celem jest pomoc osobom cierpiącym na FAS, 

  a także działalność naukowa, profilaktyczna i edukacyjna. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, jest autorką licznych publikacji, z których ważniejsze to książki "Fascynujące dzieci" oraz "Dziecko z FASD. Różnicowania i podstawy terapii". Obie pozycje zostały przetłumaczone na język słowacki.

   
  Prywatnie – szczęśliwa żona i mama 3 dzieci biologicznych i 3 przyjętych (już dorosłych). Wytrwale wierzy, że wszystko, co się
  dzieje w życiu, ma sens. 
  Za swoją działalność została uhonorowana licznymi nagrodami m in. medalem "Za zasługi w ochronie zdrowia" (Medal Ministra Zdrowia), Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Polsko-Szwajcarskiego Programu "Matka i Dziecko", nagrodą Rzecznika Praw Dziecka.

   

  mgr Iwona Palicka - Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych,
  specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley,
  FAS DPN University of Washington). Członek Rady Fundacji „Fastryga"; kieruje Filią Fundacji w Poznaniu. 
  Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka;  kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.

  Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia
  neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, licencję terapeuty
  Bilateralnej Integracji; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci; w trakcie 3-letniego szkolenia
  afiliowanego przy Somatic Experiencing Trauma Institute - Somatic Experiencing Terapia Traumy (II etap szkolenia);
  jest trenerem i asystentem szkoleń w zakresie INPP.

  Od 2006r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której
  wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD.

  Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD. Zainteresowania zawodowe
  skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej.

   Prywatnie: żona i matka 2 nastoletnich dzieci, wg przyjaciół potrafi zarażać innych energią i pogodnym zdecydowaniem.

  FUNDACJA FASTRYGA - kontynuuje działania w obszarze FAS zainicjowane pod koniec lat 90. przez Stowarzyszenie
  Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach. Wspiera osoby – dorosłych i dzieci – z wrodzonymi zaburzeniami
  rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi. Zajmuje się profilaktyką FAS, diagnostyką i terapią
  dzieci z FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). Fundacja uczestniczy w badaniach naukowych
  nad FAS oraz buduje system wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS. Jest pierwszą w Polsce fundacją zajmującą się 
  problematyką FAS i inicjującą szereg działań edukacyjnych i  terapeutycznych w tym obszarze. Wraz z Pracownią Diagnostyki
  i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach tworzy Ośrodek FASTRYGA zajmujący się działalnością diagnostyczną,
  terapeutyczną i szkoleniową skierowaną do osób po traumie, odrzuceniu, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz rodzin 
  zastępczych, adopcyjnych i biologicznych w potrzebie wsparcia. Więcej informacji na www.fas.org.pl

   

  PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH dr n. med. Małgorzaty Kleckiej specjalizuje
  się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD, zaburzeń przywiązania
  oraz traumy. Inicjuje i prowadzi badania naukowe w obszarze FASD. Prowadzi Ośrodek FASTRYGA w Lędzinach. 

   

  CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA „Uczenie przez zmysły" w Poznaniu to prywatny ośrodek diagnostyczno-
  terapeutyczny założony w 2006r. przez Iwonę Palicką. Skupia specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią dzieci
  z zaburzeniami rozwojowymi. W ramach Centrum funkcjonuje także Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole 
  Terapeutyczne Terapik", a także Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;
  więcej informacji na www.centrumdziecka.republika.pl

   

   
 • Szkolenie: 4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD

  Najbliższe szkolenie:

  7-8 marca 2017r. - Ośrodek „Fastryga”, ul Hołdunowska 70, Lędziny (Formularz zgłoszeniowy: formularz)


  Czym jest 4-Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny?

  W Polsce od niedawna istnieje możliwość profesjonalnego diagnozowania u dzieci i młodzieży z zaburzeniami z grupy FASD przy pomocy 4-cyfrowego kwestionariusza diagnostycznego.

  Narzędzie to zaprezentowane zostało w 1997 r. przez grupę badaczy z Sieci Diagnostyki i Prewencji FAS Stanu Washington (Washington State FAS Diagnostic and Prevention Network) i jest metodą diagnostyczną do wszechstronnego diagnozowania poalkoholowego spektrum wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD). Kwestionariusz (ang. nazwa: 4-Digit Diagnostic Code) i jest uważany za najbardziej dokładne i powtarzalne narzędzie w diagnostyce FASD.
  Diagnosta ocenia 4 kluczowe cechy charakterystyczne dla FAS w następującym porządku:
  1. opóźnienie wzrostu;
  2. charakterystyczne dla FAS cechy dymorficzne
  3. uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (oun)
  4. prenatalna ekspozycja na alkohol
  Natężenie ekspresji każdej cechy oceniane jest w 4 stopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza całkowity brak cech FAS, a 4 "klasyczną" obecność cech FAS.
  Kwestionariusz został uaktualniony w roku 2004 i ta wersja jest aktualna do tej dziś. Najnowsza wersja 4 cyfrowego kwestionariusza FASD została opisana w poradniku diagnostycznym „Diagnostic Guide for Fetal Alcohol Spectrum Disorders: the 4-Digit Diagnostic Code (2004)." Przewodnik prezentuje obiektywną metodę diagnozowania całego spektrum zaburzeń występujących u osób po prenatalnej ekspozycji na alkohol. Wykorzystywany jest w klinikach Washington State FAS Diagnostic & Prevention Network.
  Walidacją polskiej wersji kwestionariusza zajmuje się grupa badaczy z Fundacji FAStryga w Lędzinach i Poznaniu oraz Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śkąskiego Uniwersytetu Medycznego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

  Szkolenia z zakresu 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego:

  Ośrodek FASTRYGA  w Lędzinach zaprasza specjalistów na szkolenie w zakresie praktycznej diagnostyki FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych) przy pomocy polskiej wersji 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (Kwestionariusz Waszyngtoński).

  Temat szkolenia"Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.


  Odbiorcy: lekarze (pediatrzy, genetycy, neurolodzy, psychiatrzy, psychiatrzy dzieci i młodzieży, neonatolodzy, osoby szkolące się w tych specjalizacjach), psycholodzy, neuropsycholodzy, pedagodzy, mgr pielęgniarstwa, terapeuci neurorozwojowi, logopedzi, neurologopedzi.

  Zagadnienia:

  1. Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
  2. Wyzwania diagnostyczne, stosowane na świecie podejścia diagnostyczne
  3. Korzyści ze stosowania 4-cyfrowego Kodu Diagnostycznego.
  4. Diagnostyka różnicowa, inne zespoły wad wrodzonych i zaburzenia psychiczne współistniejące z FASD.
  5. Formularz diagnostyczny FASD.
  6. Instrukcje określania 4-cyfrowego kodu diagnostycznego.
      4-cyfrowa skala diagnostyczna:

  • Ocena wzrostu.
  • Ocena fenotypu twarzy.
  • Ocena dysfunkcji OUN: podstawy diagnozy neuropsychologicznej, podstawy wiedzy o neurorozwoju, różnicowanie uszkodzeń pre- i postnatalnych.
  • Ocena ekspozycji na alkohol.
  • Ocena innych rodzajów ekspozycji oraz zdarzeń w okresie pre- i postnatalnym

  7. Kategorie diagnostyczne (n = 22)
  8. 4-cyfrowe kody diagnostyczne w ramach każdej kategorii diagnostycznej.
  9. Podsumowania kliniczne dla każdej z 22 kategorii diagnostycznych
  10. Ćwiczenia praktyczne.

  Czas trwania: 18 godz. dydaktycznych
  Metody: wykład, prezentacja multimedialna, warsztat, opis przypadku, elementy superwizji, ćwiczenia praktyczne
  Koszt: 550 zł


  Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na konto:
  WBK 83 1090 1652 0000 0001 1223 6189
  Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Małgorzata Klecka,
  ul. Hołdunowska 70A, 43-143 Lędziny.


  Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • Wypełnienie formularza zgłoszenia
  • Deklaracja gotowości do podjęcia pracy diagnostycznej w zespole interdyscyplinarnym i tworzenia sieci diagnostycznej FASD
  • Gotowość do pracy o charakterze superwizyjnym po zakończeniu szkolenia

  Kontakt:

  tel. 502 518 836
  szkolenia.fastryga@gmail.com

  Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie, komplet materiałów szkoleniowych – w tym podręcznik diagnostyczny w wersji polskiej autorstwa prof. Susan Astley (University of Washington) i dostęp do potrzebnych narzędzi diagnostycznych. 

  4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) jest pierwszym zwalidowanym w Polsce narzędziem stosowanym w diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD (polska walidacja zakończona w roku 2012 – pozytywna opinia Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Nr KNW/0022/KB1/51/1/10).

   
 • Warsztaty „Wprowadzenie do metody Feldenkraisa”

  Serdecznie zapraszamy na warsztaty

   

  fb.png

  prowadzone przez Jacka Paszkowskiego nauczyciela metody Feldenkraisa, mgr rehabilitacji ruchowej, założyciela Akademii Świadomego Ruchu.

   

   

  Co to jest?

  Metoda Feldenkraisa została metoda terapuetycza łączącą elementy pracy z ciałem.

  Koncentruje się  na zmianie, która może nastąpić w oparciu o osobiste doświadczenia i zasoby pacjenta. Feldenkrais podkreślał, że jego metoda pożytkuje ruch i kierowaną uwagę do wzmacniania naturalnych zdolności do uczenia się, zmieniania i wzrastania przez całe życie.

  Ból, stres, choroby i urazy, które dotykają człowieka, wbudowują się w podświadomość i rzutują na to jak się rusza, na ile jest wydolny, czy szybko się męczy, w którym miejscu ciała odczuwa ból lub blokadę. Człowiek, aby się poruszać wykorzystuje wciąż te same, rutynowe, automatyczne czynności - wie dokąd idzie, co robi, ale przestaje wiedzieć jak. Przyzwyczajenia stają się tak silne, że często nie widać innych możliwości.

  Metoda Feldenkraisa może być pomocna w ich znalezieniu. Jest sposobem nauki na zorganizowanie siebie w bardziej efektywny sposób, który dostarczy więcej radości i swobody w poruszaniu się.

  Dla kogo?

  Dla Ciebie, jeżeli chcesz:

  • Poprawić postawę, ruchomość i koordynację
  • Polepszyć samopoczucie, zarówno fizyczne jak i emocjonalne
  • Zredukować stres
  • Zmniejszyć chroniczny ból i zmęczenie
  • Zwiększyć i rozwinąć swój repertuar ruchowy
  • Poznać i przełamać nawyki ruchowe, które często prowadzą do bólów mięśni i stawów
  • Dowiedzieć się jak uczyć się efektownie i z przyjemnością
  • Nauczyć się poruszać z większą łatwością i elegancją
  • Zdobyć umiejętność przezwyciężania i unikania kontuzji
  • Zwiększyć zmysłowość
  • Rozwinąć świadomość siebie, uwagę, łatwość jasnego myślenia
  • Odkryć relacje między ciałem, umysłem i emocjami
  • Wytworzyć stan dobrego samopoczucia
  • Zwiększyć zaufanie do siebie
  • Odzyskać dziecięcą łatwość poruszania się i spontaniczną otwartość na świat
  • Odkryć harmonię ruchów

  Gdzie?

  Ośrodek Fastryga, ul. Hołdunowska 70A, 43-143 Lędziny

  Kiedy?

  9 stycznia 2017r. w godz. 10.00-17.00, zgłoszenia przyjmujemy do 23 grudnia 2016r.

  Cena?

   250zł

  formularz zgłoszeniowy

   

Udostępnij

Znajdź nas na...

Ostatnio na stronie...

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach