logo

 • b3

  b3

 • b1

  b1

 • b4

  b4

 • b2

  b2

Kilka słów wstępu

FUNDACJA FASTRYGA wspiera osoby - dorosłych i dzieci - z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi (m. in. z zespołem FASD). 
Choć do urazu doszło jeszcze przed narodzeniem, to skutki są nierzadko widoczne przez całe życie. Pomagamy uporać się z tymi skutkami i zacząć żyć bez obciążeń.
Staramy się pomagać zgodnie z zasadą: 

"Kto nie żyje nigdy

tu i teraz,

ten nie żyje nigdy.

Co wybierasz?"

 
NAZWA FUNDACJI FASTRYGA ma potrójne znaczenie:
 
 FAStryga - bo FAS ( Płodowy Zespół Alkoholowy);
 FAStryga - bo to oznacza scalać z kawałków mózg (jest to obraz mózgu, którego części utraciły kontakt ze sobą);
 FAStryga - bo to oznacza łączyć rodzinę, która się rozpada ("Ratujcie, jesteśmy w rozsypce!"- słyszymy często...).
 
 

Ostatnio na stronie...

 • KONFERENCJA "FAS W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ"

  ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ


  "FAS W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ"

   

  Miejsce konferencji: Sala Widowiskowo – Kinowa w Urzędzie Miasta Lędziny,
  ul. Lędzińska 55
  Termin konferencji: 09.09.2016 rok (piątek)
  Organizatorzy:
  • Fundacja FASTRYGA
  • Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski
  • Urząd Miasta Lędziny
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach
  • Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach

  Osoby, które zechcą uczestniczyć w konferencji proszone są o potwierdzenie swojego
  udziału poprzez wypełnienie formularza online pod adresem   http://goo.gl/forms/O55JcYx4TT
  do dnia 5 września 2016 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  Koszt udziału w konferencji wraz z materiałami oraz poczęstunkiem wynosi 50,00 zł na
  nr konta: Meritum Bank 69 1300 0000 2076 7020 4973 0001
  z dopiskiem „Konferencja FAS 2016 – imię i nazwisko uczestnika"
  Prosimy o przesyłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: osrodek.fastryga@gmail.com
  Z wyrazami szacunku
  Organizatorzy

  Ramowy Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

  w ramach XVI Obchodów Światowego Dnia FAS w Polsce
  pt.: „FAS w perspektywie interdyscyplinarnej"
  Termin: 09.09.2016r.
  Miejsce: Urząd Miasta Lędziny

  • Organizatorzy: Fundacja FASTRYGA, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, Urząd Miasta Lędziny, Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach
  • Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta Lędziny, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska, Wojewoda Śląski
  8.00 – 9.00 – rejestracja uczestników
  9.09 – 9.30 – rozpoczęcie konferencji, wystąpienia oficjalnych gości
  9.30 – 9.50 – prezentacja projektu pt.: „FAS ma twarz", I część filmu dokumentalnego pt.: „FAS ma twarz"
  9.50 – 11.20 – Wystąpienia – blok I
  ►Wprowadzenie
  ► prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik (specjalista psychiatrii dziecięcej, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii I Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) – „FAS w perspektywie lekarza psychiatry"
  ► dr n. med. Małgorzata Klecka (psychoterapeuta, specjalista neurorozwoju, Prezes Fundacji Fastryga) – „FAS jako wrodzone PTSD – perspektywa psychoterapeutyczna"
  ►dr n. med. Małgorzata Lisik (specjalista genetyki, adiunkt w Zakładzie Genetyki Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) – „FAS w perspektywie genetycznej"
  11.20 – 11.50 – przerwa na kawę
  11.50 – 12.00 – prezentacja II części filmu dokumentalnego pt.: „FAS ma twarz"
  12.00 – 13.30 – Wystąpienia– blok II
  ►mgr Iwona Palicka (neuropsycholog, terapeuta integracji sensorycznej) – „Czy my się dobrze rozumiemy? Współpraca wielospecjalistyczna w obszarze diagnozy i terapii FASD"
  ►dr n. hum. Anna Piekacz (adiunkt Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej, Uniwersytet Śląski, psycholog w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Szansa dla Dziecka", psycholog Ośrodka Adopcyjnego i Pieczy Zastępczej „Szansa") i mgr Bożena Religa (wychowawca w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Szansa dla Dziecka", pedagog Ośrodka Adopcyjnego i Pieczy Zastępczej „Szansa") - „Traumatyzacja dzieci z FASD w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Doświadczenia własne"
  13.30 – 14.00 – poczęstunek
  14.00 – 14.30 – prezentacja III części filmu dokumentalnego pt.: „FAS ma twarz"
  14.30 – 15.15 – Wystąpienia – blok III
  ►dr Sonia Szramek – Karcz (adiunkt w Zakładzie Językoznastwa Stosowanego i Translatoryki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi Zespół Naukowy NNB (www.NNBproject.eu) – „FAS i wielojęzyczność – czy to możliwe? Perspektywa psycholingwistyczna"

   
 • Konferencja "FAS w perspektywie interdyscyplinarnej"

  ZAPROSZENIE

   

  Organizatorzy:


  Fundacja FASTRYGA
  Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski
  Urząd Miasta Lędziny
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach
  Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach

  serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt:


  „FAS w perspektywie interdyscyplinarnej" - Lędziny 2016,

   

  organizowanej w ramach XVI obchodów Światowego Dnia FAS.

  Patronat Obchodów: Burmistrz Miasta Lędziny

  Miejsce konferencji: Sala Widowiskowo – Kinowa w Urzędzie Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55
  Termin konferencji: 09.09.2016 rok (piątek)
  Cel konferencji: pogłębianie wiedzy w zakresie diagnostyki i terapii FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) oraz budowanie systemu terapii i wsparcia).
  Uczestnicy: przedstawiciele świata nauki i praktycy, lekarze, psychologowie, terapeuci, pracownicy socjalni, pedagodzy, rodzice zastępczy i adopcyjni, kuratorzy, wszyscy zainteresowani promocją abstynencji podczas ciąży oraz profilaktyką, diagnostyką i terapią FASD.

  Już po raz XVI organizować będziemy obchody Światowego Dnia FAS w Polsce. W tym roku w ramach obchodów zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pn.: „FAS w perspektywie interdyscyplinarnej", która odbędzie się w dniu 09.09.2016r. o godz. 9.09. Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcecie Państwo przyjąć nasze zaproszenie.
  W roku 2001 nasza organizacja we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach zainicjowała obchody Dnia FAS w Polsce, zapoczątkowując społeczną debatę dotyczącą szkód zdrowotnych wywołanych spożywaniem alkoholu przez kobiety ciężarne. Współpracowaliśmy w tym obszarze z wieloma ośrodkami: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Śląskim Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Katedrą i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
  W roku ubiegłym patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  ________________________________________________________________________________

  Celem konferencji jest ciągłe pogłębianie wiedzy w zakresie diagnostyki i terapii FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) oraz budowanie systemu terapii i wsparcia.
  Zaproszenie kierujemy do specjalistów medycyny, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej a także do rodziców biologicznych, zastępczych i adopcyjnych, w których wychowują się dzieci z FASD.
  Będzie nam bardzo miło gościć Państwa podczas Konferencji. Wasza obecność będzie niezwykle pomocna w procesie profilaktyki i usuwania skutków FASD, a wiedza wyniesiona z Konferencji umożliwi rozszerzenie działań nakierowanych na pomoc dotkniętym powyższym syndromem.

  W załączeniu przesyłamy program konferencji.

  Osoby, które zechcą uczestniczyć w konferencji proszone są o potwierdzenie swojego udziału poprzez wypełnienie formularza online pod adresem

  http://goo.gl/forms/O55JcYx4TT do dnia 5 września 2016 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Koszt udziału w konferencji wraz z materiałami oraz poczęstunkiem wynosi 50,00 zł na nr konta: Meritum Bank 69 1300 0000 2076 7020 4973 0001
  z dopiskiem „Konferencja FAS 2016 – imię i nazwisko uczestnika"

  Prosimy o przesyłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: osrodek.fastryga@gmail.com

  Z wyrazami szacunku,

  Organizatorzy

   

   

  Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS, PZA) należy do grupy fizycznych i umysłowych schorzeń wrodzonych. Jego objawy to np.: wady rozwojowe (m.in.:serca i stawów), uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa. Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z uczeniem się, koncentracją uwagi, pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów, brak koordynacji ruchowej i zaburzenia mowy. Uszkodzenia typu FAS mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Osoby cierpiące na FAS/PZA nie są w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności za własne życie, często łamią prawo i latami skazane są na pomoc różnych organizacji i instytucji.
  Z badań przeprowadzonych na zlecenie PARPA wynika, że co trzecia kobieta (33%) w wieku prokreacyjnym (18-40) piła alkohol w czasie ciąży. Jest to wynik niepokojący, zważywszy, że zdecydowana większość badanych (88%) jest zdania, iż nawet niewielka ilość alkoholu wypitego przez kobietę w ciąży może mieć negatywny wpływ na zdrowie jej dziecka. Zasięg FAS jest nieznany, gdyż brakuje badań z tej dziedziny. Zagrożone są jednak wszystkie dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży.

   
 • Akcja twardyzawodnik.pl

  Logo twardyzawodnik.pl

     Miło jest wiedzieć, ze nie jest się osamotnionym w swoich wysiłkach, i że są inni ludzie którym również leży na sercu kwestia, która jest dla nas ważna. W przypadku Fundacji Fastryga taką kwestią jest niesienie pomocy osobom chorym na FAS na wszelkie możliwe sposoby. Dowiedzieliśmy się ostatnio o pewnej pięknej akcji, której inicjatorem jest Wojtek. Przygotowuje się on do startu w ekstremalnym triatlonie górskim TATRAMAN 2016, a przy okazji zbiera pieniądze na rehabilitację bohatera całej akcji - Radka. Radek na co dzień zmaga się z licznymi problemami: zespół FAS, kyfoskoliozę kręgosłupa i niedowład wiotki kończyn dolnych, pęcherz neurogenny, problemy z nerkami, wadę wzroku, oraz nasilające się problemy z oddychaniem związane z budową ciała. Dzielnie jednak stawia im czoła i każdego dnia walczy o poprawę swojego stanu. Poprzez start w zawodach Twardy Zawodnik usiłuje pomóc Radkowi zbudować dla niego lepszą przyszłość.


  Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony twardyzawodnik.pl oraz do polubienia fanpage projektu na Facebooku!      
 • Konferencja w Czarnej - 13.05.2016

   
 • 1% podatku

  Często pojawiają się pytania: "czy mogę przekazać 1% swojego podatku na Fundację Fastryga?". Nasza organizacja nie jest OPP, w związku z czym nie jest możliwe przekazanie 1% podatku na Fastrygę. Niemniej jednak nasza organizacja-matka, czyli Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa O/Śląski, pod którego szyldem działaliśmy do 2009 roku, posiada status organizacji pożytku publicznego który uprawnia do otrzymywania 1% podatku dochodowego. Dlatego też serdecznie zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku na SZR O/Śląski, który zostanie przeznaczony na wsparcie dla rodzin zastępczych i adopcyjnych wychowujących dzieci odrzucone i z problemami rozwojowymi - w tym FAS.

   

   

  Wypełniając rozliczenie roczne możesz skorzystać z prawa odliczenia 1% podatku, wpisując w rubrykę:

  Nazwa OPP: Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa

  KRS: 0000021066

  Wnioskowana kwota: wyliczona kwota stanowiąca 1% należnego podatku

  Cel szczegółowy: Oddział Śląski w Lędzinach - FAS

  Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa status organizacji pożytku publicznego uzyskało z dniem 22 lutego 2005r. Sprawdzenie tego faktu jest możliwe na stronie http://opp.ms.gov.pl wpisując w wyszukiwarce organizacji nr naszego KRS 21066

   

  Serdecznie dziękujemy!

   

Udostępnij

Znajdź nas na...

Ostatnio na stronie...

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach