fastryganowy

KONFERENCJA FASD I EMOCJE 09.09.2022

Szanowni Państwo,
 
 
Serdecznie zapraszam na konferencję "FASD i emocje", która rozpocznie się 9 września o godzinie 9:09. W tym roku spotykamy się już po raz dwudziesty drugi w Światowym Dniu FAS w Polsce. Bardzo liczę na Państwa obecność!
 
KIEDY: 09.09.2022 R. W GODZ. 09.09 DO 14.30
GDZIE: SALA GOKIR W ŚWIERKLANACH, UL. STRAŻACKA 1
KOSZT UCZESTNICTWA: 200 ZŁ ( W TYM MATERIAŁY I POCZĘSTUNEK)
ZAPISY: LINK DO ZAPISÓW
 
Wiem, że kojarzycie Państwo nasze konferencje z Lędzinami. W tym roku, jako że zmieniliśmy siedzibę, po raz pierwszy konferencja odbędzie się w Świerklanach. W tym roku skupimy się na tematyce, która jest ważna zarówno dla specjalistów jak i rodziców: na emocjach. Nasi Goście przedstawią Państwu tematykę emocji z różnych perspektyw:
 
 
zyro image 2
 
Prosimy o rejestrację przez formularz zgłoszeniowy, link poniżej:
 
 
Po rejestracji otrzymają Państwo maila z informacjami organizacyjnymi.
Szczegółowe informacje nt. konferencji na bieżąco pojawiają się na fanpage’u Fundacji Fastryga: https://www.facebook.com/fastryga Ośrodka Fastryga oraz na naszych stronach internetowych:
 
 
 
Zapraszam do śledzenia aktualizacji! Będę bardzo wdzięczna za podanie informacji o konferencji dalej.
Już teraz bardzo dziękuję Państwu za Wasze zaangażowanie w budowanie świadomości FAS w Polsce i wspieranie środowisk dotkniętych skutkami problemów alkoholowych oraz narażonych na dysfunkcje społeczne.
 
Do zobaczenia w Świerklanach!

Dr n. med. Małgorzata Klecka,
Prezes Fundacji Fastryga
 
zyro image 3

XVIII Światowy Dzień FAS

 
 
Ogólnopolska konferencja naukowa "FAS wśród innych zaburzeń neurorozwojowych"
 
Zaburzenia neurorozwojowe to szerokie pojęcie obejmujące szereg nieprawidłowości zarówno rozwoju ruchowego, jak i intelektualnego oraz społecznego dziecka. Dotyczą zaburzeń wzrostu, mózgu oraz jego czynności – w tym problemy neuropsychiatryczne, upośledzenie funkcji ruchowych, zaburzenia uczenia, dysfunkcje rozwoju językowego i komunikacji niewerbalnej. Wg DSM-5 w skład zaburzeń neurorozwojowych wchodzą:
• niepełnosprawność intelektualna,
• zaburzenia komunikacji,
• zaburzenia ze spektrum autyzmu,
• ADHD,
• specyficzne zaburzenia uczenia się,
• zaburzenia motoryczne,
• inne określone i nieokreślone zaburzenia neurorozwojowe (w tym FASD jako zaburzenie powstałe na skutek prenatalnej ekspozycji na alkohol – bez różnicowania czy mamy do czynienia z wariantem o wyraźnie zaznaczonych cechach dysmorficznych, czy z wariantem bez dysmorfii – podtyp: ARND – Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder). I.Palicka, M.Klecka, J.Przybyło 2017).
Podczas konferencji omówione zostaną rozmaite aspekty funkcjonowania dzieci z FASD, doniesienia z najnowszych polskich badań i otwierające się możliwości terapeutyczne. Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych specjalistów – praktyków. Osoby biorące udział w konferencji uzyskają wiedzę w zakresie:
• zaburzeń neurorozwojowych w FAS,
• diagnostyki dysmorfologicznej,
• diagnozy neuropsychologicznej w FAS,
• diagnostyki różnicowej, zaburzeń językowych oraz tikowych.
Zaprezentujemy także wyniki naszych badań w obszarze parametrów biomedycznych w FAS i podzielimy się najnowszymi doświadczeniami z pracy terapeutycznej z dziećmi. Naszym celem jest ciągłe pogłębianie wiedzy w zakresie diagnostyki i terapii FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) oraz budowanie systemu terapii i wsparcia dla dzieci i ich rodzin.
 
Koszt uczestnictwa: 90 zł
Data: 10 września 2018 roku (poniedziałek), godz. 09:09
Miejsce konferencji: Sala Widowiskowo - Kinowa w Urzędzie Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny.
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
 

Szkolenie „Trauma rozwojowa, relacyjna i złożona u dzieci. Budowanie bezpieczeństwa w ciele”

 6 maja 2018 roku w gdańskiej Fundacji dla Rodziny dr n. med. Małgorzata Klecka poprowadzi szkolenie pt. „Trauma rozwojowa, relacyjna i złożona u dzieci. Budowanie bezpieczeństwa w ciele”. Podczas szkolenia omówione zostaną:

• Mechanizmy związane z bardzo wczesnymi traumami; trauma rozwojowa, podstawy neurorozwoju.
• Neurofizjologia traumy. Autonomiczny układ nerwowy i okno tolerancji.
• Zaburzenia neurocepcji (wrodzonego mechanizmu oceniającego, czy otoczenie jest bezpieczne, czy nie).
• Kiedy trauma niszczy więź: trauma relacyjna - dezorganizacja przywiązania, utrata głównego opiekuna - przypadek Genie.
• Reakcje dysocjacji, zamarcia, gwałtowne reakcje walki i ucieczki.
• Inne powody traumy wczesnodziecięcej, nagła zmiana środowiska wychowawczych bez możliwości adaptacji, wykorzystanie seksualne („child of rage”), długotrwałe inwazyjne leczenie itd.
• Trauma w ciele. Objawy psychosomatyczne.
• Możliwości pomocy terapeutycznej dzieciom z wykorzystaniem technik SE (Somatic Experiencing) – skutecznej metody pracy z ciałem przywracającej wewnętrzną równowagę, pozwalającej na dokończenie przez układ nerwowy uporczywych reakcji motorycznych i emocjonalnych.
• Być rodzicem dziecka z traumą  - praca na zasobach rodzicielskich.
 
Data szkolenia: 6 maja 2018 r., godz 13.00 - 19.00 (8h dydaktycznych)
Miejsce: Fundacja dla Rodziny, ul. Myśliwskie Wzgórze 18, Gdańsk.
Cena szkolenia: 250 zł
Zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy
 
 
Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie „Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości”

 

Szkolenie skierowane jest do rodziców zastępczych oraz adopcyjnych, a także do specjalistów pracujących z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi.

 

Przychodzące na świat dziecko rodzi się bezbronne i całkowicie zależne od swojego opiekuna. W celu zapewnienia sobie przeżycia zarówno ludzie, jak i zwierzęta wyposażone są w wewnętrzny system przywiązaniowy. Dziecko w aktywny sposób poszukuje bliskości i pomocy ze strony opiekuna, a w relacji z nim rozwija przekonania oraz poczucia wewnętrzne dotyczące siebie samego, świata zewnętrznego, matki i innych osób bliskich. Te względnie trwałe przekonania stają się podstawą procesów motywacyjnych, decyzyjnych i regulacyjnych w jednostce. Prawidłowo rozwijająca się relacja przywiązania pozwala dziecku na stworzenie zdrowych schematów postrzegania świata i innych ludzi, dzięki którym dziecko, a późniejszy dorosły, może budować oparte na zaufaniu relacje dające poczucie bezpieczeństwa obu stronom.

Niestety, wiele dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych i adopcyjnych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych z powodu przeżycia wczesnego odrzucenia wykształca w sobie pozabezpieczny styl przywiązania. Ten styl przywiązania utrudnia, a czasami całkowicie uniemożliwia budowanie zdrowych i prawidłowych relacji z innymi ludźmi, styl przywiązania przejawia się bowiem nawet w życiu dorosłym. Dlatego też tak bardzo ważne jest, aby rodzice zastępczy i adopcyjni oraz specjaliści którzy z nimi pracują rozumieli mechanizmy przywiązania oraz strategie pomocy dzieciom z zaburzeniami więzi.


Data: 22 marzec 2018, godz. 10:00 -15:00
 
Cena: 250 zł
 
 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

o    10.00-11.30

       Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości. Więź biologiczna a więź przywiązania.

       Wyposażenie biologiczne do tworzenia więzi – zmysły, odruchy i zachowania przywiązaniowe.

       Fazy przywiązania, system przywiązania  i cykl przywiązania

 

o    11.30 – 11.45 - Przerwa

 

o    11.45-13.15 

       Neurofizjologiczne aspekty więzi

       Style przywiązania, diagnostyka pozabezpiecznych stylów przywiązania

       Przywiązanie a trauma – przywiązanie u dzieci w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

 

o    13.15-13.30 - Przerwa

 

o    13.30-15.00

       Diagnostyka zaburzeń przywiązania  i możliwości terapeutyczne – RAD, DSED (psychopatia bezuczuciowa)

       Zaburzenie przywiązania czy brak przywiązania? Sytuacja dziecka nie przywiązanego do osoby dorosłej.

       Metody wspierające przywiązanie oraz bezpieczeństwo w ciele i wzajemnych relacjach: Doświadczenie Somatyczne (Somatic Experiencing) oraz Krąg Ufności

 

 

 

4-Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny (Kwestionariusz Waszyngtoński)

Najbliższe szkolenie:

7-8 marca 2017r. - Ośrodek „Fastryga”, ul Hołdunowska 70, Lędziny (Formularz zgłoszeniowy: formularz)


Czym jest 4-Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny?

W Polsce od niedawna istnieje możliwość profesjonalnego diagnozowania u dzieci i młodzieży z zaburzeniami z grupy FASD przy pomocy 4-cyfrowego kwestionariusza diagnostycznego.

Narzędzie to zaprezentowane zostało w 1997 r. przez grupę badaczy z Sieci Diagnostyki i Prewencji FAS Stanu Washington (Washington State FAS Diagnostic and Prevention Network) i jest metodą diagnostyczną do wszechstronnego diagnozowania poalkoholowego spektrum wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD). Kwestionariusz (ang. nazwa: 4-Digit Diagnostic Code) i jest uważany za najbardziej dokładne i powtarzalne narzędzie w diagnostyce FASD.
Diagnosta ocenia 4 kluczowe cechy charakterystyczne dla FAS w następującym porządku:
1. opóźnienie wzrostu;
2. charakterystyczne dla FAS cechy dymorficzne
3. uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (oun)
4. prenatalna ekspozycja na alkohol
Natężenie ekspresji każdej cechy oceniane jest w 4 stopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza całkowity brak cech FAS, a 4 "klasyczną" obecność cech FAS.
Kwestionariusz został uaktualniony w roku 2004 i ta wersja jest aktualna do tej dziś. Najnowsza wersja 4 cyfrowego kwestionariusza FASD została opisana w poradniku diagnostycznym „Diagnostic Guide for Fetal Alcohol Spectrum Disorders: the 4-Digit Diagnostic Code (2004)." Przewodnik prezentuje obiektywną metodę diagnozowania całego spektrum zaburzeń występujących u osób po prenatalnej ekspozycji na alkohol. Wykorzystywany jest w klinikach Washington State FAS Diagnostic & Prevention Network.
Walidacją polskiej wersji kwestionariusza zajmuje się grupa badaczy z Fundacji FAStryga w Lędzinach i Poznaniu oraz Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śkąskiego Uniwersytetu Medycznego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

Szkolenia z zakresu 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego:

Ośrodek FASTRYGA  w Lędzinach zaprasza specjalistów na szkolenie w zakresie praktycznej diagnostyki FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych) przy pomocy polskiej wersji 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (Kwestionariusz Waszyngtoński).

Temat szkolenia: "Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.


Odbiorcy: lekarze (pediatrzy, genetycy, neurolodzy, psychiatrzy, psychiatrzy dzieci i młodzieży, neonatolodzy, osoby szkolące się w tych specjalizacjach), psycholodzy, neuropsycholodzy, pedagodzy, mgr pielęgniarstwa, terapeuci neurorozwojowi, logopedzi, neurologopedzi.

Zagadnienia:

1. Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
2. Wyzwania diagnostyczne, stosowane na świecie podejścia diagnostyczne
3. Korzyści ze stosowania 4-cyfrowego Kodu Diagnostycznego.
4. Diagnostyka różnicowa, inne zespoły wad wrodzonych i zaburzenia psychiczne współistniejące z FASD.
5. Formularz diagnostyczny FASD.
6. Instrukcje określania 4-cyfrowego kodu diagnostycznego.
    4-cyfrowa skala diagnostyczna:

• Ocena wzrostu.
• Ocena fenotypu twarzy.
• Ocena dysfunkcji OUN: podstawy diagnozy neuropsychologicznej, podstawy wiedzy o neurorozwoju, różnicowanie uszkodzeń pre- i postnatalnych.
• Ocena ekspozycji na alkohol.
• Ocena innych rodzajów ekspozycji oraz zdarzeń w okresie pre- i postnatalnym

7. Kategorie diagnostyczne (n = 22)
8. 4-cyfrowe kody diagnostyczne w ramach każdej kategorii diagnostycznej.
9. Podsumowania kliniczne dla każdej z 22 kategorii diagnostycznych
10. Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania: 18 godz. dydaktycznych

Termin: 7 marca 2017 r. godz.9.00-17, 8 marca 2017 r. godz. 9.00-15.00 

Metody: wykład, prezentacja multimedialna, warsztat, opis przypadku, elementy superwizji, ćwiczenia praktyczne

Koszt: 550 zł
Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • Wypełnienie formularza zgłoszenia
  • Deklaracja gotowości do podjęcia pracy diagnostycznej w zespole interdyscyplinarnym i tworzenia sieci diagnostycznej FASD
  • Gotowość do pracy o charakterze superwizyjnym po zakończeniu szkolenia

Kontakt:

tel. 502 518 836
szkolenia.fastryga@gmail.com

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie, komplet materiałów szkoleniowych – w tym podręcznik diagnostyczny w wersji polskiej autorstwa prof. Susan Astley (University of Washington) i dostęp do potrzebnych narzędzi diagnostycznych. 

4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) jest pierwszym zwalidowanym w Polsce narzędziem stosowanym w diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD (polska walidacja zakończona w roku 2012 – pozytywna opinia Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Nr KNW/0022/KB1/51/1/10).

Konferencja „Dziecko z FASD w życiu, domu i szkole”

 

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Dziecko z FASD w życiu, domu i szkole” która odbędzie się 17 marca 2016 roku w Starochorzowskim Domu Kultury w Chorzowie. Konferencję wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju, gdyż jest ona oddolną inicjatywą Pani Katarzyny Kulig-Fliegner, rodzica dziecka z FASD, której wysiłki i starania pozwoliły na zorganizowanie tego wydarzenia. Prezes Fundacji Fastryga Małgorzata Klecka, oraz Prezydent Miasta Chorzowa Andrzej Kotala, zgodzili się objąć konferencję honorowym patronatem. 

 

Czytaj więcej...

SEMINARIUM FASD – DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, MEDYCZNA I PSYCHOLOGICZNA

W dyskusjach specjalistycznych na temat FASD powraca pytanie o miejsce tego syndromu w klasyfikacji medycznej i psychologicznej. W ostatnich latach nastąpił znaczący postęp w diagnostyce i rozpoznawaniu zaburzeń spowodowanych prenatalną ekspozycją na alkohol. Niemniej jednak ten typ zaburzeń nastręcza wiele trudności diagnostycznych. Dobrze przeprowadzona diagnostyka wymaga współdziałania specjalistów z różnych dziedzin – lekarzy, psychologów, neurologopedów, terapeutów. Całościowe rozumienie zaburzeń typu FASD jest nieocenione dla osób zajmujących się zawodowo pomaganiem dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy doświadczyli uszkodzeń na najwcześniejszym etapie rozwoju.

Osoby biorące udział w seminarium uzyskają:

  • najnowszą wiedzę nt. różnicowania FAS z innymi zaburzeniami : wadami genetycznymi, ASD, ADHD, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami psychicznymi,
  • wiedzę o podstawowych narzędziach przydatnych w diagnostyce medycznej i psychologicznej,
  • interdyscyplinarną perspektywę rozumienia zaburzeń ze spektrum FASD.

Czytaj więcej...

"Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych

OFERTA SZKOLENIOWA

Zapraszamy specjalistów na szkolenie w zakresie praktycznej diagnostyki FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych) przy pomocy polskiej wersji 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (Kwestionariusza Waszyngtońskiego).

Temat szkolenia: "Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych".

Odbiorcy: lekarze (pediatrzy, genetycy, neurolodzy, psychiatrzy, neonatolodzy), psycholodzy, neuropsycholodzy, mgr pielęgniarstwa, terapeuci neurorozwojowi, logopedzi, neurologopedzi.

Proponowany zakres tematyczny szkolenia:

Zagadnienia:

1. Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
2. Wyzwania diagnostyczne, stosowane na świecie podejścia diagnostyczne
3. Korzyści ze stosowania 4-cyfrowego Kodu Diagnostycznego.
4. Diagnostyka różnicowa, inne zespoły wad wrodzonych i zaburzenia psychiczne współistniejące z FASD.
5. Formularz diagnostyczny FASD.
6. Instrukcje określania 4-cyfrowego kodu diagnostycznego.
4-cyfrowa skala diagnostyczna:
Ocena wzrostu.
Ocena fenotypu twarzy.
Ocena dysfunkcji OUN: podstawy diagnozy neuropsychologicznej, podstawy wiedzy o neurorozwoju, różnicowanie uszkodzeń pre- i postnatalnych.
Ocena ekspozycji na alkohol.
Ocena innych rodzajów ekspozycji oraz zdarzeń w okresie pre- i postnatalnym

7. Kategorie diagnostyczne (n = 22)
8. 4-cyfrowe kody diagnostyczne w ramach każdej kategorii diagnostycznej.
9. Podsumowania kliniczne dla każdej z 22 kategorii diagnostycznych
10. Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania: 18 godz. dydaktycznych

Metody: wykład, prezentacja multimedialna, warsztat, opis przypadku, elementy superwizji, ćwiczenia praktyczne

Miejsce i koszt: do ustalenia, zależny od ilości osób w grupie

Warunki przyjęcia na szkolenie:

Wypełnienie karty zgłoszenia wraz z ankietą;
Deklaracja gotowości do podjęcia pracy diagnostycznej w zespole interdyscyplinarnym i tworzenia sieci diagnostycznej FASD
Gotowość do pracy o charakterze superwizyjnym po zakończeniu szkolenia

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie, komplet materiałów szkoleniowych – w tym podręcznik diagnostyczny w wersji polskiej autorstwa prof. Susan Astley (University of Washington) i dostęp do potrzebnych narzędzi diagnostycznych.
4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) jest pierwszym zwalidowanym w Polsce narzędziem stosowanym w diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD (polska walidacja zakończona w roku 2012 – pozytywna opinia Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Nr KNW/0022/KB1/51/1/10)

Prowadzący:

dr n. med. Małgorzata Klecka, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington) trener, socjoterapeuta, terapeutka psychodynamiczna, terapeuta neurorozwoju, w trakcie 3-letniego szkolenia z terapii traumy (Somatic Experiencing).
Współautorka książki „Dziecko z FASD: różnicowania i podstawy terapii", autorka polskiej wersji skali obrazkowej do oceny cech dysmorfii twarzy walidowanej w ramach pracy statutowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii).

Mgr Iwona Palicka, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington), specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, terapeuta metod neurorozwojowych, w trakcie 3-letniego szkolenia z terapii traumy (Somatic Experiencing).

dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, specjalista psychiatrii dziecięcej i pediatrii, konsultant wojewódzki ds. psychiatrii wieku rozwojowego, konsultant Fundacji ds. psychiatrii dziecięcej, współautorka książki „Dziecko z FASD: różnicowania i podstawy terapii". Specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington)

 

Osoby zainteresowane zorganizowaniem szkolenia w swojej miejscowości proszone o kontakt pod tel. 32-2167917 lub 508552211

 

Najbliższe szkolenia odbędą się:

 

Termin: 30-31 STYCZNIA 2015 R.

Miejsce: ZSS nr 5, ul. Plantowa 7, Łódź

Liczba uczestników: 25

Koszt: 550- zł

Zapisy:   KURS FAS W LODZI

SZKOLENIE PSYCHOSOMATYKA

Serdecznie zapraszamy na seminarium szkoleniowe pt.

„Psychosomatyka - w jaki sposób umysł i ciało chorują i w jaki sposób się leczą. Najnowsze odkrycia".

CEL SZKOLENIA:
wprowadzenie do cyklu szkoleń dotyczących psychoneuroendokrynoimmunologii (PNEI) i rozumienia rozwoju człowieka w oparciu o neuronauki i etologię porównawczą.

W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost poznania mechanizmów i patomechanizmów ludzkiego zachowania. Znamy oraz lepiej współzależności różnorodnych czynników warunkujących zarówno stan zdrowia, jak i choroby. Wiemy, jak ogromne znaczenie ma stres i trauma nie tylko na powstawanie chorób psychosomatycznych, ale i wielu zaburzeń uznawanych dotychczas za czysto somatyczne. Sytuacje stresowe doprowadzają do obniżenia odporności organizmu i wpływają na reakcje układu endokrynnego oraz ośrodkowego układu nerwowego.
Całościowe rozumienie funkcjonowania ludzkiego organizmu jest nieocenione dla osób zajmujących się zawodowo pomaganiem dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy na skutek trudnych przeżyć doświadczają rozregulowania układów fizjologicznych, a na skutek tego destabilizują się emocjonalnie.

ORGANIZATORZY:
FUNDACJA FASTRYGA ORAZ FUNDACJA PRZYJACIE MARTYNKI

TERMIN I MIEJSCE:
16 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 15.00-19.00 w Ośrodku FASTRYGA, ul. Hołdunowska 70 w Lędzinach.

PROGRAM: podczas seminarium zaprezentowane i omówione będą 3 filmy wprowadzające w tematykę psychoimmunologii. Autorem filmów jest Fabio Sinibaldi – ekspert w tematyce problemów psychosomatycznych. Psycholog i psychoterapeuta, wykłada na wielu uniwersytetach we Włoszech. Prowadzi seminaria na temat relacji między ciałem i umysłem, procesu somatyzacji i odbudowy zdolności człowieka do zdrowienia fizycznego i psychicznego na drodze autoimmunologicznej. Założyciel organizacji The Real Way of Life. Jest profesorem i dyrektorem kilku szkół psychoterapii, psychosomatyki i osteopatii.

Dyskusję i omówienie poprowadzą:
psycholog Hanna Michalska oraz dr Małgorzata Klecka , psychoterapeutka.

Koszt uczestnictwa: 90 zł

Nr konta do wpłaty:
Fundacja Przyjaciele Martynki
ING Bank Śląski 09 1050 1520 1000 0023 6607 5881

Kontakt i informacje:
Ośrodek Fastryga, ul. HOŁDUNOWSKA 70, 43-143 LĘDZINY, TEL. 32-2167917, 508552211
e-mail: biuro@fas.edu.pl

SZKOLENIA ZABURZENIA POSTTRAUMATYCZNE

ZAPROSZENIE

Ośrodek FASTRYGA serdecznie zaprasza na szkolenie pt:

„ZABURZENIA POTRAUMATYCZNE I ICH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE DZIECKA W RODZINIE ZASTEPCZEJ I ADOPCYJNEJ".

w dniu 13 czerwca  2015 r.  w godz. 9.00 – 13.00

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych pracą z dziećmi, które doświadczyły traumy relacyjnej (odrzucenia, zaniedbania, przemocy ze strony najbliższych) oraz z rodzinami zastępczymi wychowującymi takie dzieci (psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, koordynatorzy pieczy zastępczej).
Zaburzenia posttraumatyczne u dzieci omawiane będą z perspektywy podejścia somatycznego (Somatic Experiencing), które uczy, że uraz nie jest powodowany przez samo traumatyczne wydarzenie, ale poprzez brak zdolności ciała, psychiki i układu nerwowego do poradzenia sobie z tym zdarzeniem. Uczestnicy dowiedzą się o możliwościach AUN (autonomicznego układu nerwowego) i jego roli w powrocie do równowagi oraz odbudowy poczucia bezpieczeństwa.

Osoby zainteresowane prosimy o odesłanie wypełnionego formularza mailem na adres:
osrodek.fastryga@gmail.com

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt szkolenia: 150 zł.

W ramach warsztatów zapewniamy:
Materiały,
Przerwę kawową,
Zaświadczenie ukończenia warsztatu

Formularz zgłoszeniowy
można uzyskać na stronie
www.fas.org.pl
lub wysyłając prośbę na adres
osrodek.fastryga@gmail.com

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną

Kontakt w sprawach zgłoszeń/organizacyjnych:
Sonia Wieczorek
osrodek.fastryga@gmail.com
tel. 508 552 211 lub 32-216 79 17

Więcej informacji na stronie
www.fas.org.pl

Czytaj więcej...

SZKOLENIE "DZIECIĘCE ZŁOŚCI"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE pt.

 „Dziecięce złości" - skuteczne interwencje w pracy z dzieckiem

Termin szkolenia: 24-25 października  2015 r. 
Koszt szkolenia: 490 zł. 
Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych
Odbiorcy szkolenia: psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, studenci powyższych kierunków, nauczyciele.
Osoby prowadzące:
mgr Marta Jerzak - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, trener programu przeciwdziałania agresji. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny (Uniwersytet Warszawski). Zajmuje się psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży (ADHD, problemy z zachowaniem, specyficzne trudności szkolne), jak i doradztwem zawodowym. Prowadzi Warsztaty dla Dobrych Rodziców/Nauczycieli – jak radzić sobie na co dzień z trudnymi zachowaniami. Od kilku lat pracuje jako psycholog szkolny. Jest współautorką podręcznika na temat zaburzeń zachowania i sposobów postępowania z trudnymi zachowaniami na terenie szkoły.
mgr Kinga Zając - pedagog, socjoterapeuta, absolwentka studiów pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Od wielu lat pracuje w szkole jako nauczyciel wspierający oraz nauczyciel terapeuta. Poszerzała warsztat pracy podczas wielu kursów doskonalących, dotyczących diagnozy i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz związanych z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zespołem Aspergera i Autyzmem. Zajmuje się: diagnozą pedagogiczną, diagnozą i terapią "ryzyka dysleksji" u dzieci z opóźnionym rozwojem funkcji percepcyjno-motorycznych (wiek przedszkolny i wczesnoszkolny), terapią zaburzeń dyslektycznych. Prowadzi trening przeciwdziałania agresji w oparciu o autorski program oraz trening umiejętności społecznych.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy z wybuchami złości u dzieci. Podczas zajęć przedstawione zostaną m.in.: czynniki sprzyjające pojawieniu się wybuchu, strategie postępowania w przypadku wybuchów powikłanych i niepowikłanych, praktyczne metody wygaszania wybuchów złości. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa podczas agresywnego zachowania ucznia zarówno jemu samemu, jak i pozostałym dzieciom.
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym wymaga wiedzy na temat metod aktywizujących oraz relaksujących, które wspomagają proces uczenia się. W czasie szkolenia zaprezentowane zostaną sposoby sprzyjające wyciszeniu ucznia w sytuacji silnego pobudzenia emocjonalnego oraz techniki zwiększające efektywność jego pracy.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie teoretyczne:
przyczyny, formy oraz skutki agresji,
uczenie się i modelowanie zachowań agresywnych,
czynniki sprzyjające pojawieniu się wybuchu.
2. Behawioralna praca z wybuchem złości:
„ABC wybuchu",
„ABC konfliktu",
interwencje w oparciu o analizę ABC,
różnicowanie oraz strategie postępowania z wybuchem powikłanym i niepowikłanym.
3. Procedury bezpieczeństwa w szkole:
przepisy oświatowe,
skuteczne interwencje na terenie placówki.
4. Metody aktywizujące i relaksacyjne:
wprowadzenie teoretyczne,
praktyczne zastosowanie metod relaksacyjnych w pracy z uczniem,
techniki podnoszące efektywność pracy dziecka.

Korzyści z uczestnictwa:
Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy będą:
1. potrafili wykorzystać w swojej pracy behawioralną analizę zachowania,
2. potrafili stworzyć procedury postępowania w przypadku wystąpienia wybuchu powikłanego i niepowikłanego,
3. umieli zastosować strategie wygaszania wybuchu,
4. stosowali w swojej pracy metody aktywizujące i relaksacyjne.

Forma prowadzenia zajęć:
Krótki wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach, prezentacje multimedialne.
Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy, wymaga od uczestników dużej aktywności.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie bogaty zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w  20 godzinach szkolenia.

Zapisy prowadzi sekretariat Ośrodka FASTRYGA
tel. 508 552 211, e-mail: osrodek.fastryga@gmail.com 

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek-piątek 08.00-20.00

SZKOLENIE INPP

ZAPRASZAMY SERDECZNIE  NA
2-DNIOWE SZKOLENIE PODSTAWOWE
dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE SPECYFICZNYMI PROBLEMAMI W NAUCE
WG PROGRAMU INTEGRACJI ODRUCHÓW SALLY GODDARD-BLYTHE INPP-CHESTER

prowadzenie:
mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej - Neuropsycholog, terapeuta SI, BI, Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, Trener INPP

koszt 350zł/osoba

zgłoszenia:
gpcentrumdziecka@gmail.com

 

SZKOLENIE ODRUCHY

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka,  Fundacja Fastryga oraz  Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych

ZAPRASZAJĄ NA

2-DNIOWE SZKOLENIE PODSTAWOWE

dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

 

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE SPECYFICZNYMI PROBLEMAMI W NAUCE

WG PROGRAMU INTEGRACJI ODRUCHÓW SALLY GODDARD-BLYTHE INPP-CHESTER

data: 3-4 lipca 2015

PROWADZĄCA: mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej - Neuropsycholog, terapeuta SI, BI,

Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, Trener INPP

 

Dzień I. (piątek) godz. 15.00-20.00:

1. Objawy i symptomy odruchów pierwotnych

2. Kryteria diagnostyczne

3. Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych i posturalnych na trudności

4. Wpływ programu stymulacji oraz wygaszania odruchów na wyniki szkolne

5. Funkcjonowanie układu przedsionkowego

6. Omówienie problemów związanych z percepcją słuchową

Dzień II. (sobota) godz. 9.00-17.00:

7. Testy na równowagę i koordynację

8. Testy odruchów: TOB, ATOS, STOS, testy na wodzenie wzrokiem oraz percepcję wzrokową

9. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale

w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska

cena: 350 zł/ osoba, ilość osób: 12-24

Miejsce: Ośrodek FASTRYGA, ul.Hołdunowska 70, 43-143 Lędziny

Zgłoszenia: gpcentrumdziecka@gmail.com

ORGANIZATOR: Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży

CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA

„Uczenie przez zmysły"- Iwona Palicka

61-160 Poznań, Wiórek ul. Podleśna 10

Regon: 634546521 NIP: 777-156-69-21

konto mBank 22 1140 2004 0000 3902 34448138

SEMINARIUM TRAUMA I PRZYWIĄZANIE

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM

„Przywiązanie w cyklu życia.
Trauma wczesnodziecięca i dysocjacja".

I. Koszt:
390 zł od osoby
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu seminarium, książkę Daniela Siegel „Rozwój umysłu" oraz serwis kawowy.
Istnieje możliwość udziału w jednym wybranym dniu (koszt: 200 zł).
Pierwszeństwo mają uczestnicy deklarujący udział w dwóch dniach szkolenia.

II. Termin:
Do ustalenia luty/marzec, godz. 9.00 – 15.00
UWAGA:
Chętnych zapraszamy także do udziału w spotkaniu szkoleniowym w dn. 16 stycznia po zakończeniu seminarium w godz. 17.00-20.00 pt:"Zaburzenia sensomotoryczne a funkcjonowanie społeczne i emocjonalne dzieci z FASD".

III. Miejsce:
Ośrodek FASTRYGA, ul. Hołdunowska 70, 43-143 Lędziny

IV. Odbiorcy:
Seminarium skierowane jest do wszystkich profesjonalistów zainteresowanych problematyką traumy wczesnodziecięcej i przywiązania, a także do zawodowych rodziców zastępczych.

V. Tematyka seminarium:

Czytaj więcej...

Ostatnio na stronie...

 

Zapisz się na Fastrygowy Newsletter

Zostaw nam swój adres e-mail, a będziemy informować Cię na bieżąco o naszych wydarzeniach i działaniach!

Fundacja Fastryga

ul. Rybnicka 28B

44-266 Świerklany 

 

KRS: 0000351830

NIP: 6462884108
REGON: 241544549

 

Numer konta:

Alior Bank 

09 2490 0005 0000 4530 1682 2921 PLN

Szukaj na stronie

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach