fastryganowy

SZKOLENIE FASTRYGA 2011

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję naszego szkolenia.

Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem: medycznym lub humanistycznym - psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym.

Wymogi:

- kreatywność, gotowość do pracy nad sobą i współpracy w zespole,

- wypełnienie ankiety.

Absolwent kursu zdobędzie:

Wiedzę:

- wiedzę o FASD i innych zaburzeniach rozwojowych, skutkach odrzucenia i zaburzeń przywiązania

- wiedzę na temat rozwoju wg koncepcji Erika H. Ericksona

- podstawy neurofizjologii,

- podstawy wiedzy o integracji sensorycznej w oparciu o teorię A. Jean Ayers

- podstawy wiedzy o odruchach w oparciu o koncepcję Sally Goddard-Blythe

- podstawy rozwoju emocjonalnego w ujęciu psychodynamicznym

- podstawy wiedzy na temat mechanizmów i typów (zachowań sprawców) przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej w rodzinie

- podstawy wiedzy na temat diagnozy przemocy seksualnej w rodzinie za pomocą obserwacji i rozmowy z dzieckiem i opiekunami

- podstawy wiedzy o sposobie wspierania dziecka wykorzystanego, zapobiegania przemocy seksualnej i budowania bezpiecznych zasad rodzinnych

- podstawy grupowej pomocy psychologicznej,

Umiejętności:

- umiejętność przeprowadzenia wstępnej diagnozy zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD) oraz różnicowania w kontekście specyfiki rodzin zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domów dziecka

- ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii wg profilu neurorozwojowego,

- umiejętność rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka,

- samodzielność w prowadzeniu warsztatów,

- wskazanie skutecznej metody i kierunku pracy/pomocy,

- rozpoznawanie etapów procesów grupowych,

- rozpoznawanie własnych zasobów, umiejętności pracy z drugim człowiekiem,

- możliwość rozwoju osobistego w czasie trwania kursu

- umiejętność przeprowadzenia wstępnej diagnozy zachowań rodziców wskazujących na występowanie określonego typu przemocy w rodzinie

- umiejętność rozpoznawania czynników ryzyka przemocy seksualnej w rodzinie oraz objawów typowych dla dzieci wykorzystywanych seksualnie, z uwzględnieniem specyfiki zachowań dzieci z FAS

- umiejętność planowania wraz z rodzicem bezpiecznego domu, z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i zastępczych

Informacje ogólne:

KOSZTY: całkowity koszt: 4700 zł

1 zjazd 16 godz. - 350 zł (płatne na bieżąco lub według indywidualnych ustaleń kierownikiem kursu)

10 zjazdów — 3500 zł

PRAKTYKI LETNIE - 1200zł (praktyki są obowiązkowe, wyjazd 6 dniowy).

ZJAZDY: - dwudniowe,

- możliwa 1 nieobecność,

- nieobecność jest w pełni płatna,

- kurs rozpoczyna się treningiem interpersonalnym.

Po ukończeniu 1 roku istnieje możliwość kontynuowania kursu w grupie superwizyjnej.
Do ukończenia kursu konieczne jest zaliczenie w formie pisemnej: projektu warsztatu edukacyjnego oraz opisu przypadku i zaliczenie w formie ustnej.

Absolwenci, w zależności od poziomu ukończenia kursu (edukator, instruktor, terapeuta programu) otrzymują stosowne zaświadczenia.
Szczegółowy program:

 

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1

Diagnostyka, postępowanie, terapia, wychowanie dziecka z prenatalnym wywiadem alkoholowym.

15

2

Rozwój ośrodkowego układu nerwowego a teratogenne działanie środków toksycznych.

5

3

Jak rozumieć funkcjonowanie uszkodzonego mózgu.

5

4

Przegląd stosowanych w Polsce metod terapeutycznych

5

5

Wzrok a widzenie, słuch a słyszenie.Uczymy dziecko rozumieć i czuć własne ciało: dotyk i propriocepcja.

10

6

Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia.

10

7

Odruchowość: rozpoznawanie i zasady pracy
z patologiczną odruchowością.
Rozwój motoryczny dziecka.

20

8

Plastyczność mózgu: uczymy mózg rozumieć bodźce płynące ze zmysłów.

10

9

Terapeutyczna pomoc rodzicom dziecka
niepełnosprawnego.

10

10

FASD i zaburzenia przywiązania. Techniki terapeutyczne budowania więzi. Refleksyjność u dziecka z FASD. Działania edukacyjne.

14

11

Rozumienie sytuacji rodzinnej i mechanizmów w rodzinie alkoholowej. Role w rodzinie.

16

12

Rozpoznawanie własnych obciążeń w pracy terapeutycznej.

10

13

Neurorozwojowy profil diagnostyczny.

10

14

Zajęcia praktyczne (studium przypadku, analiza filmów wideo, superwizja)

40

15

Mechanizmy przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej (literatura obowiązkowa)

6

16

Czynniki ryzyka przemocy seksualnej rodzinie

6

17

Objawy przemocy seksualnej u dziecka

(literatura obowiązkowa)

rozmowa diagnostyczna

6

lub

2x6

18

Planowanie bezpiecznego domu i interwencja

6

                                                                    Razem: 204 godz.

Organizator:

Pracownia Psychoedukacji i Terapii M. Klecka, Lędziny

Współpraca:

Fundacja FASTRYGA

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa O/Śląski, Lędziny

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań

Instytut Psychoterapii we Wrocławiu, dr Agnieszka Widera-Wysoczańska

Rozpoczęcie kursu w 2011 r. odbędzie się w dwóch grupach: w Lędzinach i Wrocławiu we wrześniu (szczegółowy plan wkrótce).
Kierownik szkolenia:

Małgorzata Klecka

Ostatnio na stronie...

 

Zapisz się na Fastrygowy Newsletter

Zostaw nam swój adres e-mail, a będziemy informować Cię na bieżąco o naszych wydarzeniach i działaniach!

Fundacja Fastryga

ul. Rybnicka 28B

44-266 Świerklany 

 

KRS: 0000351830

NIP: 6462884108
REGON: 241544549

 

Numer konta:

Alior Bank 

09 2490 0005 0000 4530 1682 2921 PLN

Szukaj na stronie

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach