fastryganowy

Szkolenie terapeutów programu "Fastryga" - 2010

PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY „FASTRYGA"

SZKOLENIE 2010 — informacje dla kandydatów

Zajęcia terapeutyczne

Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem:

medycznym lub humanistycznym,psychologicznym,

pedagogicznym, socjologicznym, które pragną pracować

z dziećmi i młodzieżą z poalkoholowymi zaburzeniami

rozwojowymi (FASD) a także wspierać ich rodziny (biologiczne, zastępcze, adopcyjne).

Wymogi:

- kreatywność, gotowość do pracy nad sobą i wspólpracy w zespole,

- wypełnienie ankiety.

Absolwent kursu zdobędzie:

Wiedzę:

- wiedzę na temat rozwoju wg koncepcji Erika H. Ericksona

- podstawy neurofizjologii,

- podstawy wiedzy o integracji sensorycznej w oparciu o teorię A. Jean Ayers

- podstawy wiedzy o odruchach w oparciu o koncepcję Sally Goddard-Blythe

- podstawy rozwoju emocjonalnego w ujęciu psychodynamicznym

- podstawy grupowej pomocy psychologicznej,

- wiedzę o FASD i innych zaburzeniach rozwoju, skutkach odrzucenia i zaburzeń przywiązania

Umiejętności:

- umiejętność przeprowadzenia wstępnej diagnozy FAS oraz różnicowania w kontekście specyfiki

rodzin zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domów dziecka,

- ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii wg profilu neurorozwojowego,

- umiejętność rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny, dziecka,

- samodzielność w prowadzeniu warsztatów,

- wskazanie skutecznej metody i kierunku pracy/pomocy,

- rozpoznawanie etapów procesów grupowych,

- rozpoznawanie własnych zasobów, umiejętności pracy z drugim człowiekiem,

- możliwość rozwoju osobistego w czasie trwania kursu

Informacje ogólne:

KOSZTY: całkowity koszt: 3400 zł

1 zjazd - 300zł (płatne na bieżąco lub według indywidualnych ustaleń kierownikiem kursu)

8 zjazdów - 2400zł

PRAKTYKI: 1000zł (praktyki są obowiązkowe)

ZJAZDY: - dwudniowe,

- dopuszczalna 1 nieobecność,

- nieobecność nieusprawiedliwiona i nie zgłoszona ( min 7 dni

wcześniej ) jest w pełni płatna,

- kurs rozpoczyna się treningiem interpersonalnym.

Po ukończeniu 1 roku istnieje możliwość kontynuowania kursu w grupie superwizyjnej.

Do ukończenia kursu konieczne jest zaliczenie w formie pisemnej: projektu warsztatu edukacyjnego oraz opisu przypadku oraz zaliczenie w formie ustnej.

Absolwenci, w zależności od poziomu ukończenia kursu (edukator, instruktor, terapeuta programu)

otrzymują stosowne zaświadczenia.

Szczegółowy program:

 

Lp.
Przedmiot
Liczba godzin
1
Diagnostyka,  postępowanie, terapia, wychowanie
 dziecka z prenatalnym wywiadem alkoholowym.
15
2
Rozwój  ośrodkowego układu nerwowego a teratogenne 
działanie środków toksycznych.
Jak  rozumieć funkcjonowanie uszkodzonego mózgu.
5
3
Przegląd  stosowanych w Polsce metod terapeutycznych
5
4
Wzrok  a widzenie, słuch a słyszenie.
10
5
Uczymy  dziecko rozumieć i czuć własne ciało: dotyk i propriocepcja.
10
6
Odruchowość:  rozpoznawanie i zasady pracy 
z patologiczną odruchowością.
Rozwój motoryczny dziecka.
20
7
 Plastyczność  mózgu: uczymy mózg rozumieć bodźce płynące ze zmysłów.
10
8
Terapeutyczna  pomoc rodzicom (opiekunom) dziecka   
niepełnosprawnego.
10
9
FAS i zaburzenia przywiązania.  Techniki terapeutyczne budowania więzi.
Refleksyjność u dziecka z FASD. Działania edukacyjne.
14
10
Rozumienie  sytuacji rodzinnej i mechanizmów w rodzinie alkoholowej.
 Role w rodzinie.
16
11
Rozpoznawanie  własnych  obciążeń w pracy  terapeutycznej.
10
12
Neurorozwojowy  profil diagnostyczny.
10
13
Rozwój  seksualny dziecka z FASD.
5
14
Zajęcia praktyczne (studium przypadku,  analiza filmów wideo, superwizja)
40
 Razem: 180 godz

Organizator:

Pracownia Psychoedukacji i Terapii M. Klecka, Lędziny
Współpraca:
Fundacja FASTRYGA, Lędziny
Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań
Rozpoczęcie kursu w 2010 r. odbędzie się w dwóch grupach: w Lędzinach i Poznaniu we wrześniu
(szczegółowy plan wkrótce).

Kierownik szkolenia: Małgorzata Klecka

Ostatnio na stronie...

 

Zapisz się na Fastrygowy Newsletter

Zostaw nam swój adres e-mail, a będziemy informować Cię na bieżąco o naszych wydarzeniach i działaniach!

Fundacja Fastryga

ul. Rybnicka 28B

44-266 Świerklany 

 

KRS: 0000351830

NIP: 6462884108
REGON: 241544549

 

Numer konta:

Alior Bank 

09 2490 0005 0000 4530 1682 2921 PLN

Szukaj na stronie

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach