fastryganowy

X ŚWIATOWY DZIEŃ FAS - Lędziny 2010

Fundacja FASTRYGA
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach

mają zaszczyt zaprosić Państwa

na

konferencję naukową

„Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi

typu FASD" - Lędziny 2010,

organizowaną w ramach X obchodów Światowego Dnia FAS,

Patronat obchodów: Burmistrz Miasta Lędziny

Patronat naukowy: Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Organizatorzy: Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach

Współorganizatorzy

i Partnerzy: Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach

Miejsce konferencji: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55

Termin konferencji: 09.09.2010 rok (czwartek)

Cel konferencji: pogłębianie wiedzy w zakresie diagnostyki i terapii FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) oraz budowanie systemu terapii i wsparcia)

Uczestnicy: przedstawiciele świata nauki i praktycy, lekarze, psychologowie, terapeuci, pracownicy socjalni, pedagodzy, rodzice zastępczy kuratorzy, wszyscy zainteresowani promocją abstynencji podczas ciąży oraz profilaktyką, diagnostyką i terapią FASD.

Już po raz X organizować będziemy obchody Światowego Dnia FAS w Polsce. W tym roku w ramach obchodów zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pn.: „Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi typu FASD", która odbędzie się w dniu 09.09.2010r. o godz. 9.09. Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcecie Państwo przyjąć nasze zaproszenie.

W roku 2001 nasza organizacja we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach zainicjowała obchody Dnia FAS w Polsce, zapoczątkowując społeczną debatę dotyczącą szkód zdrowotnych wywołanych spożywaniem alkoholu przez kobiety ciężarne. Współpracowaliśmy w tym obszarze z wieloma ośrodkami: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Śląskim Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Od dwóch lat patronat naukowy nad konferencją obejmuje Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychiterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Celem konferencji jest ciągłe pogłębianie wiedzy w zakresie diagnostyki i terapii FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) oraz budowanie systemu terapii i wsparcia.

Zaproszenie kierujemy do specjalistów medycyny, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej a także do rodziców biologicznych, zastępczych i adopcyjnych, w których wychowują się dzieci z FASD.

Dzień konferencji zbiega się z wieloma wydarzeniami związanymi z obchodami Światowego Dnia FAS w Polsce i na świecie. Jednym z nich będzie zaicjowanie kampanii edukacyjno-medialnej pt. „Zero alkoholu w ciąży" skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i mieszkańców miasta Katowice. Realizatorem kampanii na zlecenie Urzędu Miasta Katowice jest Fundacja FASTRYGA.

Będzie nam bardzo miło gościć Państwa podczas Konferencji. Wasza obecność będzie niezwykle pomocna w procesie profilaktyki i usuwania skutków FASD, a a wiedza wyniesiona z Konferencji umożliwi rozszerzenie działań nakierowanych na pomoc dotkniętym powyższym syndromem.

W załączeniu przesyłamy program konferencji.

Osoby, które zechcą uczestniczyć w konferencji proszone są o potwierdzenie swojego udziału na załączonym druku zgłoszenia na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, do dnia 5 września 2010 roku.

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS, PZA) należy do grupy fizycznych i umysłowych schorzeń wrodzonych. Jego objawy to np.: wady rozwojowe (m.in.:serca i stawów), uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienierozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa. Skutkiem tychnieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z uczeniem się, koncentracją uwagi, pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów, brakkoordynacji ruchowej i zaburzenia mowy. Uszkodzenia typu FAS mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Osoby cierpiące na FAS/PZA nie są w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności za własne życie, często łamią prawo i latami skazane są na pomoc różnych organizacji i instytucji.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie PARPA wynika, że co trzecia kobieta (33%) w wieku prokreacyjnym (18-40) piła alkohol w czasie ciąży. Jest to wynik niepokojący, zważywszy, że zdecydowana większość badanych (88%) jest zdania, iż nawet niewielka ilość alkoholu wypitego przez kobietę w ciąży może mieć negatywny wpływ na zdrowie jej dziecka. Zasięg FAS jest nieznany, gdyż brakuje badań z tej dziedziny. Zagrożone są jednak wszystkiedzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży.

Czwartek, 9.09. 2010 - konferencja naukowa w Lędzinach
„ Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi typu FASD"

Ramowy Program Konferencji Naukowej

w ramach X Obchodów Dnia FAS

nt.: „Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi typu FASD"

Termin: 09.09.2010

Miejsce: Urząd Miasta Lędziny

Organizatorzy: Fundacja FASTRYGA

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach

Patronat obchodów: Burmistrz Miasta Lędziny

Patronat naukowy: Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

8.00 – 9.00 - rejestracja uczestników

9.09– 9.30 - rozpoczęcie konferencji, wystąpienia oficjalnych gości, emisja filmu na 10 – lecie obchodów, oficjalne rozpoczęcie Kampanii Edukacyjno – Medialnej nt.: "Zero alkoholu w ciąży" w Katowicach – emisja spotu reklamowego

9.30-11.30 - Wystąpienia - blok I

►Wprowadzenie

► prof. dr hab. Halina Woś (Śląski Uniwersytet Medyczny, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii ŚUM w Katowicach) - " Problemy gastroenterologiczne u dzieci z FASD"

►dr hab. Małgorzata Janas - Kozik (specjalista psychiatrii dziecięcej i pediatrii, Konsultant Wojewódzki w zakresie Psychiatrii Dziecięcej, Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM w Katowicach) – "FASD a całościowe zaburzenia rozwojowe i ADHD"

►dr Widera-Wysoczańska (psycholog, terapeuta) - "Pierwsza pomoc dla dziecka po traumie wykorzystania seksualnego"

► mgr Małgorzata Klecka (terapeuta, doktorantka ŚUM, ekspert PARPA ds. FAS) - "Wsparcie rodziców zastępczych i adopcyjnych wychowujących dziecko z FAS"

11.30-12.00 - przerwa na kawę

12.00- 13.30 - Warsztaty – blok II

► dr Wiesław Sokoluk (pedagog, seksuolog, superwizor) - "Relacje rodzinne i małżeńskie oraz ich wpływ na rozwój dziecka"

►mgr Iwona Palicka (psycholog kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej) - "Wspieranie rozwoju dziecka z FASD z zaburzeniami integracji sensorycznej. Możliwości terapeutyczne"

►Elżbieta Standowicz (mediator rodzinny, biegły sądowy, superwizor) - "Mediacja jako narzędzie wspierania rodziny"

13.30 – 14.00- poczęstunek

14.00 -14.30 – występ niespodzianka

14.30-16.00 - Warsztaty II tura

16.00-16.30 - pytania, dyskusja, zakończenie konferencji

Odpłatność za konferencję: 150,00zł., rodzice zastępczy, adopcyjni: 100zł. Płatne do 5 września br.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu. Wszelkie zmiany publikowane będą na stronach internetowych: www.fas.edu.pl, www.szrslask.blogspot.com, www.mops-ledziny.ovh.org

 

Ostatnio na stronie...

 

Zapisz się na Fastrygowy Newsletter

Zostaw nam swój adres e-mail, a będziemy informować Cię na bieżąco o naszych wydarzeniach i działaniach!

Fundacja Fastryga

ul. Rybnicka 28B

44-266 Świerklany 

 

KRS: 0000351830

NIP: 6462884108
REGON: 241544549

 

Numer konta:

Alior Bank 

09 2490 0005 0000 4530 1682 2921 PLN

Szukaj na stronie

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach