fastryganowy

Szkolenie: Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INPP-Chester:

 

 

kid-1241817_1920.jpg

W dniach 8-9 kwietnia 2017r.zapraszamy na szkolenie:

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce
wg programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INPP-Chester

Program szkolenia:

Dzień I. (sobota) godz. 10.00-18.00:

 1. Objawy i symptomy odruchów pierwotnych
 2. Kryteria diagnostyczne
 3. Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych i posturalnych na trudności szkolne
 4. Wpływ programu stymulacji oraz wygaszania odruchów na wyniki szkolne
 5. Funkcjonowanie układu przedsionkowego
 6. Omówienie problemów związanych z percepcją słuchową
 7. Testy na równowagę i koordynację

 Dzień II. (niedziela) godz. 9.00-15.00:

 1. Testy odruchów: TOB, ATOS, STOS, testy na wodzenie wzrokiem oraz percepcję wzrokową
 2. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w  szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska, uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP

Odbiorcy:  nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  

Prowadząca: mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej - Neuropsycholog, terapeuta SI, BI,  Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, Trener INPP,  www.centrumdziecka.republika.pl

Data: 8-9 kwietnia 2017r. (8 kwietnia- 10.00-18.00, 9 kwietnia- 9.00-15.00)

Miejsce: Ośrodek Fastryga, ul. Lędzińska 70A, 43-143 Lędziny

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/5BQ9XXjpRLB4g5ke2

Cena: 490 zł/os (cena nie obejmuje noclegów i kosztów dojazdu)

Kontakt: Dorota Malinowska, szkolenia.fastryga@gmail.com 

Uwagi: od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.” Możliwość zakupu u trenera prowadzącego szkolenie w cenie 30zł.

Warsztaty

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe:

Uzależnienia behawioralne wśród młodzieży.

Praca z osobami uzależnionymi

od korzystania z komputera, Internetu i gier.

Szkolenie jest realizowane w formie warsztatu.

Główne wątki tematyczne:

 1. Potrzeby rozwojowe dziecka - kontekst rodzinny i środowiskowy
 2. Komputer i internet jako zjawiska o potencjale uzależniającym
 3. Uzależnienia behawioralne (czynnościowe) - mechanizm szybkiej nagrody
 4. Kiedy pojawia się uzależnienie - rozwój emocjonalny dziecka a kontakt z internetem i komputerem
 5. Komputer, internet, gry a wychowanie - postawy rodzicielskie jako czynnik profilaktyczny i terapeutyczny.

Metody i techniki pracy:

Wykład interaktywny, praca w małych grupach, dyskusja w grupie

Odbiorcy: rodzice, pracownicy socjalni, wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych
Prowadzący: Marcin Ziemniewicz, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień PARPA.
Termin: 24 lutego 2017 r. w godz. 9.00-12.00
Miejsce: Ośrodek Fastryga, ul. Hołdunowska 70A, 43-143 Lędziny
Koszt: 100zł
Formularz zgłoszeniowy:
https://goo.gl/forms/NpMWoHfSdpre0Osh1

Fastryga 2017

 

Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem: medycznym lub humanistycznym (psychologicznym,
pedagogicznym, socjologicznym). Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie osób z innym wykształceniem oraz
doświadczeniem w pracy z dziećmi- mogą one otrzymać rekomendację do pracy edukatora.

Wymogi:

 • kreatywność
 • gotowość do pracy nad sobą i współpracy w zespole
 • wypełnienie ankiety zgłoszeniowej(dostępna pod adresem:formularz)

Absolwent kursu zdobędzie:

 • aktualną wiedzę o FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), diagnostyki 
  Kwestionariuszem Waszyngtońskim i innych zaburzeniach rozwojowych, skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania;
 • wiedzę na temat rozwoju wg koncepcji Erika H. Ericksona; podstawy wiedzy o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży;
 • podstawy neurofizjologii;
 • podstawy wiedzy o integracji sensorycznej w oparciu o teorię A. Jean Ayers;
 • podstawy wiedzy o odruchach w oparciu o koncepcję Sally Goddard-Blythe
 • podstawy rozwoju emocjonalnego w ujęciu psychoneurobiologicznym i oraz psychodynamicznym;
 • wiedzę na temat skutków traumy i metod terapii traumy w oparciu o pracę z ciałem
  (metoda Somatic Experiencing – Doświadczenie Somatyczne);
 • podstawy wiedzy na temat mechanizmów i typów (zachowań sprawców) przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej
  w rodzinie;
 • podstawy grupowej pomocy psychologicznej;
 • umiejętność przeprowadzenia wstępnej diagnozy zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem
  (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD) oraz różnicowania w kontekście specyfiki rodzin zastępczych, adopcyjnych,
  rodzinnych domów dziecka;
 • ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii wg profilu neurorozwojowego;
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka;
 • samodzielność w prowadzeniu warsztatów;
 • wskazanie skutecznej metody i kierunku pracy/pomocy;
 • rozpoznawanie etapów procesów grupowych;
 • rozpoznawanie własnych zasobów, umiejętności pracy z drugim człowiekiem;
 • możliwość rozwoju osobistego w czasie trwania kursu;
 • rozpoznawanie symptomów odrzucenia w różnych formach odrzucenia i jego konsekwencji dla rozwoju;
  skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania, międzypokoleniowej transmisji przywiązania
 • umiejętność planowania wraz z rodzicem bezpiecznego domu, z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Informacje ogólne:

Koszty:

 • całkowity koszt: 4 320 zł 
 • 8 zjazdów ― 3120 zł
 • 1 zjazd 16 godz.dyd. - 390 zł (płatne na 7 dni przed każdym zjazdem lub według indywidualnych ustaleń z kierownikiem kursu)

Praktyki letnie:

 • Koszt 1200 zł (praktyki są obowiązkowe, wyjazd 4 dniowy w lipcu 2017r. w ośrodku Inwest Smardzewice
 • Koszt ten nie obejmuje opłaty za pobyt w ośrodku, która wynosi ok. 400 zł).

Zjazdy:

 • Dwudniowe, nie zapewniamy noclegu i wyżywienia;
 • Istnieje możliwość noclegu w Ośrodku Fastryga w Lędzinach lub siedzibie Fundacji za dodatkową opłatą (30 zł);
 • W trakcie szkolenia dostępne będą napoje i przekąski;
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe;
 • Kurs rozpoczyna się treningiem interpersonalnym;
 • Po ukończeniu 1 roku istnieje możliwość kontynuowania kursu w grupie superwizyjnej;
 • Do ukończenia kursu konieczne jest zaliczenie w formie pisemnej: projektu warsztatu edukacyjnego oraz opisu przypadku
  i zaliczenie w formie ustnej;
 • Absolwenci, w zależności od poziomu ukończenia kursu (edukator, instruktor, terapeuta programu) otrzymują stosowne
  zaświadczenia.

Terminy i adresy:

 • Terminy zjazdów: 

  1. 7-8 kwietnia- Lędziny (7.04- 9.00-17.00, 8.04- 9.00-14.00)

  2. 29-30 kwietnia- Poznań

  3. 18-19 maja- Lędziny

  4. 10-11 czerwca- Poznań

  5. 28-29 czerwca-Lędziny

  6. 21-22 września- Lędziny

  7. 4-5 października- Lędziny

  8. 2-3 listopada- Lędziny

 • terminy turnusów:

   13-16 lipca,  27-30 lipca i 10-13 sierpnia

 • Kurs w roku 2017 r. będzie prowadzony w Lędzinach w Ośrodku FASTRYGA, ul. Hołdunowska 70 oraz 
  w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu.

Organizatorzy i współpracownicy:

 • Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Klecka
 • Fundacja FASTRYGA
 • Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa O/Śląski, Lędziny
 • Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań

 

Prowadzący:

dr n. med. Małgorzata Klecka - doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca, wcześniej Akademii Medycznej w Katowicach Wydz. Pielęgniarstwa). Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing – na II etapie szkolenia). Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci (w tym programu „Fastryga" - specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS (zespół zaburzeń występujących u dzieci, które zetknęły się z alkoholem w życiu płodowym). Wraz z mężem powołała do życia współkieruje dwiema organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Zastępczego  Rodzicielstwa Oddział Śląski oraz Fundacją Fastryga, której celem jest pomoc osobom cierpiącym na FAS, 

a także działalność naukowa, profilaktyczna i edukacyjna. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, jest autorką licznych publikacji, z których ważniejsze to książki "Fascynujące dzieci" oraz "Dziecko z FASD. Różnicowania i podstawy terapii". Obie pozycje zostały przetłumaczone na język słowacki.

 
Prywatnie – szczęśliwa żona i mama 3 dzieci biologicznych i 3 przyjętych (już dorosłych). Wytrwale wierzy, że wszystko, co się
dzieje w życiu, ma sens. 
Za swoją działalność została uhonorowana licznymi nagrodami m in. medalem "Za zasługi w ochronie zdrowia" (Medal Ministra Zdrowia), Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Polsko-Szwajcarskiego Programu "Matka i Dziecko", nagrodą Rzecznika Praw Dziecka.

 

mgr Iwona Palicka - Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych,
specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley,
FAS DPN University of Washington). Członek Rady Fundacji „Fastryga"; kieruje Filią Fundacji w Poznaniu. 
Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka;  kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.

Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia
neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, licencję terapeuty
Bilateralnej Integracji; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci; w trakcie 3-letniego szkolenia
afiliowanego przy Somatic Experiencing Trauma Institute - Somatic Experiencing Terapia Traumy (II etap szkolenia);
jest trenerem i asystentem szkoleń w zakresie INPP.

Od 2006r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której
wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD.

Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD. Zainteresowania zawodowe
skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej.

 Prywatnie: żona i matka 2 nastoletnich dzieci, wg przyjaciół potrafi zarażać innych energią i pogodnym zdecydowaniem.

FUNDACJA FASTRYGA - kontynuuje działania w obszarze FAS zainicjowane pod koniec lat 90. przez Stowarzyszenie
Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach. Wspiera osoby – dorosłych i dzieci – z wrodzonymi zaburzeniami
rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi. Zajmuje się profilaktyką FAS, diagnostyką i terapią
dzieci z FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). Fundacja uczestniczy w badaniach naukowych
nad FAS oraz buduje system wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS. Jest pierwszą w Polsce fundacją zajmującą się 
problematyką FAS i inicjującą szereg działań edukacyjnych i  terapeutycznych w tym obszarze. Wraz z Pracownią Diagnostyki
i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach tworzy Ośrodek FASTRYGA zajmujący się działalnością diagnostyczną,
terapeutyczną i szkoleniową skierowaną do osób po traumie, odrzuceniu, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz rodzin 
zastępczych, adopcyjnych i biologicznych w potrzebie wsparcia. Więcej informacji na www.fas.org.pl

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH dr n. med. Małgorzaty Kleckiej specjalizuje
się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD, zaburzeń przywiązania
oraz traumy. Inicjuje i prowadzi badania naukowe w obszarze FASD. Prowadzi Ośrodek FASTRYGA w Lędzinach. 

 

CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA „Uczenie przez zmysły" w Poznaniu to prywatny ośrodek diagnostyczno-
terapeutyczny założony w 2006r. przez Iwonę Palicką. Skupia specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią dzieci
z zaburzeniami rozwojowymi. W ramach Centrum funkcjonuje także Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole 
Terapeutyczne Terapik", a także Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;
więcej informacji na www.centrumdziecka.republika.pl

 

Akcja twardyzawodnik.pl

Logo twardyzawodnik.pl

 Miło jest wiedzieć, ze nie jest się osamotnionym w swoich wysiłkach, i że są inni ludzie którym również leży na sercu kwestia, która jest dla nas ważna. W przypadku Fundacji Fastryga taką kwestią jest niesienie pomocy osobom chorym na FAS na wszelkie możliwe sposoby. Dowiedzieliśmy się ostatnio o pewnej pięknej akcji, której inicjatorem jest Wojtek. Przygotowuje się on do startu w ekstremalnym triatlonie górskim TATRAMAN 2016, a przy okazji zbiera pieniądze na rehabilitację bohatera całej akcji - Radka. Radek na co dzień zmaga się z licznymi problemami: zespół FAS, kyfoskoliozę kręgosłupa i niedowład wiotki kończyn dolnych, pęcherz neurogenny, problemy z nerkami, wadę wzroku, oraz nasilające się problemy z oddychaniem związane z budową ciała. Dzielnie jednak stawia im czoła i każdego dnia walczy o poprawę swojego stanu. Poprzez start w zawodach Twardy Zawodnik usiłuje pomóc Radkowi zbudować dla niego lepszą przyszłość.


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony twardyzawodnik.pl oraz do polubienia fanpage projektu na Facebooku! Konsultacje diagnostyczne w Zielonej Górze

8 kwietnia 2016 roku dr Małgorzata Klecka gościć będzie na III konferencji "Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa" organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, gdzie wygłosi wykład pt. „Wpływ alkoholu na płód dziecka - zaburzenia rozwojowe dziecka  z FAS w perspektywie problemów zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych i społecznych”.

 

Dzień wcześniej, czyli 7 kwietnia, będzie możliwość zapisania się na indywidualne konsultacje diagnostyczne oraz spotkanie psychoedukacyjne dla rodziców zastępczych i adopcyjnych, które odbędą się w ROPS w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 36. Szczegółowe informacje można znaleźć w załącznikach poniżej.

 

Konsultacje diagnostyczne

 

Spotkanie psychoedukacyjne

 

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenia, wydarzenia!

Ubiegły tydzień był dla Fundacji niezwykle intensywny. W ciągu zaledwie dwóch dni odbyły się bowiem dwa ważne wydarzenia, których byliśmy współorganizatorem. Pierwsze z nich odbyło się w Lędzinach, gdzie nasza organizacja ma swoją siedzibę. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Lędziny oraz lędzińskiego MOPS-u 16 marca 2016 roku zorganizowane zostało seminarium pt. Budowanie systemu pomocy, wsparcia, terapii dla osób i rodzin uwikłanych problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie”. Jako przedstawiciele organizacji pozarządowej z terenu Lędzin bierzemy udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i swoją wiedzą oraz doświadczaniem wspieramy profesjonalizację działań pomocowych i budowanie interdyscyplinarnych zespołów rozwiązujących problemy osób i rodzin uwikłanych w problem alkoholowy. Seminarium odbyło się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Lędziny, pani Krystyny Wróbel, która uroczyście rozpoczęła wydarzenie.

Czytaj więcej...

FAS W PERSPEKTYWIE PSYCHOSOMATYCZNEJ - KONFERENCJA

Zaproszenie

Fundacja Fastryga oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach serdecznie zapraszają do udziału w obchodach XV Światowego Dnia FAS które odbędą się 9 września 2015 roku w Lędzinach. Tegoroczna konferencja zatytułowana jest:
                                                     

                                                                          „FAS W PERSPEKTYWIE PSYCHOSOMATYCZNEJ"


Wiemy, że prenatalne działanie alkoholu na płód w sytuacji, gdy ciężarna kobieta pije alkohol w ciąży, doprowadza do obniżenia odporności organizmu i wpływa na reakcje układu endokrynnego oraz ośrodkowego układu nerwowego.
Z tego powodu całościowe rozumienie funkcjonowania ludzkiego organizmu i różnych zachowań jest nieocenione dla osób zajmujących się zawodowo pomaganiem dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy na skutek trudnych przeżyć doświadczają rozregulowania układów fizjologicznych, a na skutek tego destabilizują się emocjonalnie.

Osoby biorące udział w konferencji uzyskają:

 • nową perspektywę w rozumieniu zaburzeń rozwojowych u dzieci z FAS/FASD;
 • wiedzę na temat najnowszych odkryć związanych z rozumieniem zachowań dzieci i młodzieży;
 • wiedzę na temat narzędzi przydatnych w pracy z dziećmi i rodzinami wspierających rozwój w obszarze zaufania, bezpieczeństwa, regulacji emocjonalnej, autonomii, redukcji negatywnych skutków przewlekłego stresu i traumy

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się zawodowo pomaganiem: terapeutów, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, lekarzy, położnych, pielęgniarek, pracowników żłobków i przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkół.

Koszt udziału w konferencji wraz z materiałami oraz poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, ciastka) wynosi 70,00 zł. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy, dostępny w załączniku, należy przesłać w terminie do dnia 05.09.2015 r.
pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach
ul. Lędzińska 47
43-143 Lędziny
lub
fax. 032 / 2166791
lub
e-mail: mops_ledziny@interia.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program konferencji:

8.30 – 9:00 – rejestracja uczestników
9:00 – 9:15 - rozpoczęcie XV Światowego Dnia FAS, słowo wstępne
9:15 – 10:30 – Fabio Sinibaldi: „Perspektywa psychosomatyczna rozwoju dziecka"
10:30 – 11:45 – Sara Achilli: „Rola układu pokarmowego i żywienia w rozwoju. Wpływ na emocjonalność i zachowanie".
11:45 – 12:15 – przerwa kawowa
12:15 – 13:15 – prof. Małgorzata Janas-Kozik: „Konieczność hospitalizacji i farmakoterapia dzieci z FAS z objawami psychosomatycznymi"
13:15 – 14:15 - Iwona Palicka: „Zaburzenia regulacji u dzieci z fas z deficytami przetwarzania sensorycznego".
14:15 – 14:30 – przerwa
14:30 – 15:30 – dr Małgorzata Klecka: „ Wrodzone reakcje na stres u dzieci z FAS. 4 x F: Fight-Flight-Freeze-Faint (walka-ucieczka-zamrożenie-stan bliski śmierci)".
15.30 – 15.45 - Dyskusja i zakończenie

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

 

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH

Czy masz wrażenie, że Twoje dziecko się od Ciebie oddala, zamyka w sobie, buduje mur? A może krytykuje Twój sposób postępowania, otwarcie wyraża bunt, sprawia kłopoty wychowawcze?

Zapraszamy Cię do udziału w grupie rodziców adopcyjnych i zastępczych zmagających się z podobnymi problemami.

Będziecie mieli możliwość:

 • zrozumieć trudne zachowania dziecka; lepiej rozumieć własne reakcje;
 • skuteczniej rozwiązywać sytuacje konfliktowe;
 • znaleźć drogę wyjścia z sytuacji, które które Was przytłaczają;
 • zadbać o dobre relacje w małżeństwie;
 • wzmocnić się i zadbać o siebie;
 • czerpać radość ze swojego rodzicielstwa zastępczego/adopcyjnego.

Spotkanie prowadzi terapeuta.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 5 lutego w godz.  17.00-19.00    w OŚRODKU FASTRYGA, ul. Hołdunowska 70 w Lędzinach.

Szczegóły pod nr tel. 32-2167917 lub 508552211

Koszt udziału w jednym spotkaniu wynosi 50 zł, dla pary - 80 zł. 

LETNIE WARSZTATY PORAJ 2015

SZANOWNI PAŃSTWO,

mamy dobrą wiadomość: w związku z uzyskaniem dofinansowania obniżamy koszt pobytu na turnusach sierpniowych. Ponieważ zainteresowanie letnimi wyjazdami jest duże,  planujemy także zoragnizowanie dwóch weekendowych wyjazdów w lipcu

16-19.07 - prowadzą Małgorzata Klecka i Jolanta Czernicka-Siwecka  oraz

23-26.07  -  prowadzą Małgorzata Klecka i Iwona Palicka).

 Na turnusy lipcowe nie przewiduje się obniżki cenowej.

 

OFERTA:

Serdecznie zapraszmy rodziców, opiekunów oraz wychowawców na letnie warsztaty terapeutyczne, które odbędą się w dwóch terminach:

I turnus: 20-23 sierpnia 2015 r.  (prowadzą Małgorzata Klecka i Katarzyna Kurek)

II turnus:  27- 30 sierpnia 2015 r. (prowadzą Małgorzata Klecka i Katarzyna Kurek)

w ośrodku PORAJ w Jastrzębiu k/Poraja nad Zalewem Porajskim w okolicach malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. (www.szkolenia-poraj.pl/)

Oferujemy:
1. Zajęcia zorganizowane dla rodziców i opiekunów (warsztaty, zajęcia grupowe).
2. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci (szczegóły w załączniku).
3. Konsultacje doświadczonych specjalistów, pomoc w zrozumieniu trudnych zachowań dzieci i wspólne poszukiwanie możliwości rozwoju.
4. Diagnostyka dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych) oraz wstępna diagnoza innych zaburzeń rozwojowych (zespół hiperkinetyczny, zaburzenia autystyczne, zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego).
5. Wypoczynek w miejscu pełnym atrakcji turystycznych.

Czytaj więcej...

Kurs Fastryga 2015

Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem: medycznym lub humanistycznym - psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym. Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie osób z innym wykształceniem oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi - mogą one otrzymać rekomendację do pracy edukatora.

Wymogi:

 • kreatywność
 • gotowość do pracy nad sobą i współpracy w zespole;
 • wypełnienie ankiety.

 

Absolwent kursu zdobędzie:

 • aktualną wiedzę o FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), diagnostyki Kwestionariuszem Waszyngtońskim i innych zaburzeniach
 • rozwojowych, skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania; międzypokoleniowa transmisja przywiązania;
 • wiedzę na temat rozwoju wg koncepcji Erika H. Ericksona; podstawy wiedzy o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży;
 • podstawy neurofizjologii; 

Czytaj więcej...

Ostatnio na stronie...

 

Zapisz się na Fastrygowy Newsletter

Zostaw nam swój adres e-mail, a będziemy informować Cię na bieżąco o naszych wydarzeniach i działaniach!

Fundacja Fastryga

ul. Rybnicka 28B

44-266 Świerklany 

 

KRS: 0000351830

NIP: 6462884108
REGON: 241544549

 

Numer konta:

Alior Bank 

09 2490 0005 0000 4530 1682 2921 PLN

Szukaj na stronie

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach